Mine læste bøger

To små bøger af Erling Olsen

 

ANMELDELSE AF BØGER OG ARTIKLER

 

 

 

Forfatter og titel:                                         Erling Olsen: Like to know something about

 

                                                                                               Denmark, Danmarks Nationalbank

 

                                                                                               1970

 

 

 

                                                                       Erling Olsen: Den barberede Marx, 1979

 

 

 

Udkommet hvornår – og hos hvem:           Den første af Nationalbanken i 1970

 

                                                                        Den anden på eget forlag i 1979

 

 

 

10 linjer om indholdet:

 

 

 

Den første er skrevet som en slags introduktion til Danmark til deltagerne i Den internationale Valutafonds møde i København i september 1970. Det møde, der især blev berømt og berygtet på grund af de voldsomme protester og optøjer på gader og stræder i byen.

 

 

 

Den lille 45 sider booklet er en munter introduktion til landet - helt i stil med forfatterens altid humoristiske indgang til ting og sager. Alt forklaret i små, korte og fyndige sætninger. Den starter sådan:

 

 

 

Danes dislike arrogance

 

 

 

When the clergy grew too arrogant, the Reformation was introduced in 1536

 

 

 

When the nobility grew too arrogant, the king took over. Absolute monarchy was introduced in 1660.

 

 

 

Og sådan fortsætter bogen hele vejen igennem. Og man ender faktisk med på en elegant og letforståelig måde at blive ganske klog på, hvad Danmark og danskerne i virkeligheden er for en størrelse.

 

 

 

Flot gået!

 

 

 

Den anden bog på 103 siderhandler om, hvordan Karl Marx og hans analyser og konklusioner er blevet brugt og med tiden er blevet mindre og mindre synlige i den socialistiske og senere socialdemokratiske verden. Og af naturlige grunde, naturligvis. Det samfund Marx levede i og analyserede eksisterer ikke mere, i hvert fald ikke på vore breddegrader. Så der er ikke noget til, at Erling Olsen fortæller, at han og hans socialdemokratiske venner (han kalder dem Marx's oldebørn) måske har meget tilovers for Marx, men ikke meget tilbage fra ham.  Bogen bærer undervejs fint præg af forfatterens faglige ekspertise som professor i økonomi.  Ikke alt samme lige morsomt, men sådan er verden jo også. Og hans slet skjulte spark til kommunisterne og dem endnu længere ude, som rykkede og rykker gamle Marx så meget i skægget, at det er næsten ved at ryge helt af, er ekstra interessant, når man ved, at han på et tidspunkt måtte ile til Roskilde for som rektor at redde Roskilde Universitetscenter - netop fra disse ultramarxistiske kræfter, som helt klart var (og er) mere marxistiske end Karl Marx nogenside drømte om selv at være.

 

 

 

Også et flot bidrag til samtidshistorien! Også i Danmark.

 

 

 

Niels Jørgen Thøgersen

 

 

 

Juli 2015

 

Helge Qvistorff: RØVERNE I ROLD

 

ANMELDELSE AF BØGER OG ARTIKLER

 

 

 

 

 

Forfatter og titel:                                  Helge V. Qvistorff:   Røverne i Rold

 

 

 

Udkommet hvornår – og hos hvem:   1995;  Jysk Lokalhistorisk Forlag.  63 sider.

 

10 linjer om indholdet:     

 

Begrebet "Røverne i Rold" eller "Røverne fra Rold" er kendt af de fleste. Det giver en væmmelig kold rislen ned af ryggen. Men mange kender ikke til baggrunden.

Det har den kendte himmerlandske lokalhistoriker Helge Qvistorff skrevet en lille letlæst bog om. Både om det man ved - og det der er sagn (som ikke nødvendigvis behøver at være opdigtet løgn - det er bare noget, der fortaber sig lidt ud i tågerne).

Hvad der står fast er, at der i 1600-tallet (formentlig også før) og især i 1800-årene var op til godt et par hundrede røvere og banditter, der levede i Rold Skov. De overfaldt forbipasserende og øvede iøvrigt deres beskidte håndværk over det meste af Himmerland, i Aalborg og sågar i det sydligste Vendsyssel. Det var direkte farligt, endda livsfarligt, at stifte bekendtskab med dem. Og mange turde ikke passere den mørke Rold Skov alene, og slet ikke om natten.

Banden holdt til i et nedfaldshul midt i skoven, kaldt Røverstuen. Dér holdt jeg iøvrigt min 60 års fødselsdag. Men da var stuen dog flyttet indendøre på en lokal kro. Men røver-overfald blev der dog under vor middag, hvor "røverne" i deres skrækindjagende udklædning og under høje hyl stjal damernes tasker og drak vi andres vin. Det sidste var det værste :-)

Nå , tilbage til fortiden:  Hvorfor hærgede de ikke voldsomt også i 1700-tallet? Vel nok fordi stavsbåndet blev indført i 1733 og forhindrede folk i at flytte.  Og hvorfor så igen gang i røverierne i 1800-tallet?  Fordi Danmark var ludfattigt efter at have holdt på den forkerte side i Napoleons-krigene og tilmed haft en statsbankerot i 1813. Det vrimlede med fattigfolk, der gjorde alt hvad de kunne for at opretholde livet. Og nogle af dem gik altså på den anden side af loven.

Banden kom for retten i Viborg i årene 1837-44. Der er hele 50 bind retsakter, man kan læse, hvis man har lyst. Det havde digteren Jeppe Aakjær. Han har skrevet meget om denne proces.

De værste røverledere var "Bette Fanden" fra Stenild (6 km fra Grynderup) - han hed egentlig Johannes Jensen. Han fik livsvarigt tugthusarbejde på Holmen i København. Han blev dog løsladt på sine gamle dage og vendte tilbage til Stenild og kunne her på en bænk ved kirkegårdsdiget fortælle om alle sine bandit-streger.  Så var der skomageren Lorentz Meier fra Aalborg og hans forlovede "Petronillen". De fik også lange straffe, der startede med offentlig kagstrygning på torvet i Aalborg.  Det er 27 hårde slag på den bare ryg med hasselkæppe, der har stået i blød i et saltkar natten over. Det var noget, der sved :-(  - for at sige det mildt. Fangen skreg naturligvis af fuld hals, når kæppen ramte. Rygtet siger, at Lorentz var helt stille under afstraffelsen. Kun til allersidst - da han havde fået de 26 slag - råbte han: Jeg har krav på 27 !

 

 

 

 

 

 3 linjer om min mening:

Det er bestemt en lille bog, det er godt at læse. Og ikke bare for en himmerlænding som mig. Slige usle vilkår fandtes helt sikkert også andre steder i landet. Dem i Rold Skov har bare fået et "brand", der har overlevet bedre end de andre.

Og så synes jeg særlig godt om en af bogens udgangsreplikker, nemlig referat af en snak med en gammel mand i 1900-tallet i Rold Skov. Da han bliver spurgt, om der fortsat er røvere i skoven, svarer han: Nej ikke længere. Til sidst var der kun to tilbage. Og da indtjeningen svandt ind, blev den ene sagfører i Aalborg og den anden i Hobro. Og det går dem vist ganske godt nu!. 

Det er kimbrisk humor, når den er bedst :-)

Niels Jørgen Thøgersen - 09 07 2015     

Niels Bøgh Andersen: KRIGSDAGBOG 1940-44

 

ANMELDELSE AF BØGER OG ARTIKLER

 

 

 

 

 

Forfatter og titel:                                   Niels Bøgh Andersen:  Krigsdagbog

 

 

 

Udkommet hvornår – og hos hvem:     1981. Vindrose.  181 sider.

 

 

 

10 linjer om indholdet:

 

 

 

Dette handler om sydslesvigeren Niels Bøgh Andersen, der fra 1940-44 var tvunget tysk soldat på vestfronten, så på østfronten og til sidst igen på vestfronten. Selv om det var strengt forbudt at skrive dagbog, når man var soldat ved fronten, så gjorde han det næsten dagligt. Ned til detaljer om, hvad han oplevede og hvad han tænkte og gjorde. Ufattelige oplevelser, lidelse, held og samtidig menneskelig.  Han bevarede hele vejen igennem sig selv og sin distance til det, der skete. Og beskriver også kammeratskabet med de mange nationaliteter i den tyske hær - dog naturligvis flest tyskere.  Ingen dramafortællinger for dramaets skyld. Men heller ingen fingre imellem. Han ville give læserne et nogenlunde reelt indtryk af, hvad det var han oplevede.

 

 

 

Niels Bøgh Andersen blev efter krigen højskoleforstander på den danske højskole i Jaruplund ved Flensborg. Og han var i det hele taget meget aktiv for den danske sag i landsdelen. Han døde i 1991.

 

 

 

 

 

 

 

3 linjer om min mening:

 

 

 

Dette er virkelig en bog, alle med interesse for, hvorfor fred og frihed er SÅ vigtigt at passe på.  Niels - der kom fra en gård kun 2 km syd for den dansk-tyske grænse i Ladelund syd for Tønder - kunne så let som ingenting være taget til Danmark, fået dansk pas og dermed undgået at blive tysk soldat. Men det kunne han og tusindvis af andre dansksindede sydslesvigere ikke drømme om. De gik i den forhadte trøje for at være med til at sikre det danske mindretal i Sydslesvig, også efter krigen.  Det kunne mange lære meget af.

 

 

Niels Jørgen Thøgersen - 08 07 2015