Oplevelser i Odsherred

Oplevelser rundt i Odsherred

ODSHERRED-TUREN


Facts undervejs


Havnsø Hotel:


Hotellet stammer fra 1906. Hotellet i Vandkanten, som det præsenterer sig selv. Det har 33 værelser og kan huse 66 gæster ad gangen. Det er CO-2 neutralt og tilbyder gratis internet-forbindelse. Hotellet bruges også meget til kursusvirksomhed.
Fra hotellet er der udsigt til Nexelø, Vejrhøj ( på 121 meter, Sjællands 3. højeste punkt ) og Ordrup Næs. Hele området er dannet efter den sidste istid for ca. 15.000 år siden. Legenden siger, at der ved foden af Vejrhøj ligger en drage, der ruger på tre guldæg 
Hotellet ligger lige ved siden af Havnsø Havn. Herfra går der færger til øerne Nexelø og Sejerø. Og der er mange lystsejlere.
Havnsø Kro lige ved siden af hotellet er en selvstændig virksomhed, der er flere hundrede år gammel. Den brændte i 2004, men er bygget op igen – og serverer igen kølige drinks, m.v.

Eskebjerg Vesterlyng:
Området lige vest for Havnsø er et fredet område ( siden 1945 ). Det er Sjællands største hede. Det er hævet havbund, og det har været brugt til græsning af kvæg og heste i århundreder. Hele området er indhegnet, og dyrene går frit omkring.
Et andet dyr i området er Gul Engmyre. Den lever mest under jorden, men skaber store tuer oven på jorden. Den holder bladlus som ”husdyr”. De udskiller en sød saft, som myrerne spiser.
Der er også to vandreklitter i dette område. En af dem er vandret knap 100 meter de sidste hundrede år – i retning af Eskebjerg.

Dragsholm Slot:
Dette slot er Danmarks ældste verdslige bygning. Det er bygget i 1100-tallet for at forsvare den smalle tange ( Draget ) mellem Sjælland og Odsherred. Slottet har længe været i Kongens besiddelse. I den tid blev det blandt andet brugt som statsfængsel. Dets kendteste fange var den skotske adelsmand James Hepburn, Jarlen af Bothwell, der sad her i fem år fra 1573-78, hvor han døde. Han er gravsat i Fårevejle kirke. Han var gift med Marie Stuart.
Senere blev slottet ejet af den dansk-hollandske baron Zypthen-Adeler ( 1810-78 ). Det var ham, der tog initiativet til inddæmningen af Lammefjorden i 1870erne.
I dag ejes slottet af familien Bøttger ( siden 1937 ). Og det er et ledende hotel og kursuscenter med restauranter af allerhøjeste klasse. De er især baseret på råvarer fra lokalområdet.
Omgivelserne blev stærkt istandsat i 2008-09 med en gave fra Mærsk McKinneys fold på 7,5 mill. Kr.
Godset, der hører til Slottet, er på 187 ha.

Bjergene:
Dette er den vestligste del af de såkaldte Vejrhøj-buer, der er dannet efter istiden for 15.000 år siden. Området er på 309 ha og er fredet. Det indgår i det såkaldte NATURA 2000 netværk. Det er et økologisk netværk af beskyttede naturområder i EU, hvor man vil sikre levesteder for planter og dyr.
På grund af disse helt særlige naturforhold vil Odsherred Kommune i 2013 ansøge UNESCO om at blive Danmarks første GEOPARK.
Dette er et initiativ, der skal sikre særlige naturområder. Det bygger både på natur, på miljø, på kunst, på oplevelser, på uddannelse, og meget mere. Der er i dag omkring 50 Geoparker i 19 europæiske lande. Ingen i hverken Danmark eller i Belgien. Odsherred besøgte i maj en af initiativtagerne, Reserve Geologique de Haute Provence i byen Digne-les-Bains. En anden af initiativtagerne var Vulkaneifel i Tyskland.
I Odsherred vil man bygge sin Geopark på nye overnatningsmuligheder, et jord-til-bord-koncept, flere spadserestier, naturvejlederuddannelser, oplevelsespunkter i terrænet, turisme, etc.
I dag er der allerede en ny såkaldt miljø-sti hele vejen op til Vejrhøj ( indviet af miljøministeren for et par år siden ).

Ordrup:
Ordrup er en gammel landsby, der i dag har masser af sommerhuse. Cafeen i Ordrup var tidligere en købmandsgård. Og værtinden på stedet er datter af den sidste købmand.
Over for Cafeen ligger Den Blå Ged. Den er lukket for tiden, men var i mange år restaurant og forlystelsessted. Den sidste ejer var dansk-hollænderen Petrus van Dijk. Vi hjalp ham for nogle år siden til at kunne servere den belgiske PETRUS øl fra Bavik-bryggeriet.
Vallekilde Højskole:
Dette er en af de ældste folkehøjskoler i Danmark. Den blev startet i 1865 af teologen Ernst Trier, der blev en meget kendt og respekteret højskolemand. Helt i starten fandt undervisningen sted i stuerne på en nærliggende gård. Men hurtigt kom selve skolebyggeriet i gang. Den kendte arkitekt Martin Nyrop har bygget flere af skolens bygninger, inkl. den fredede Øvelsesbygning – og også forstanderboligen. Det var også ham, der senere byggede Københavns Rådhus ( med Sienas rådhus som model ).
En folkehøjskole er en skole for voksne over 18 år. Man får undervisning i mange forskellige fag på korte eller lange kurser ( op til 4 eller 8 måneder ). Men man får ingen eksamen. Højskolerne blev i sin tid startet for at give de unge på landet en uddannelse uden at de skulle ind i den traditionelle ”sorte skole”. Om sommeren var det piger, der gik på højskolerne. Om vinteren var det de unge mænd. Man boede på skolen og skulle dermed lære at være sammen i 24 timer. Og i indholdet var det vigtigt at give højskole-eleverne indblik i så mange dele af samfundslivet som muligt, så de kunne blive aktive medborgere i det nye folkestyre.
Mange af intentionerne fra starten er bevaret i dagens højskoler. Der er i dag ca. 70 folkehøjskoler i Danmark. Eleverne kommer fra forskellige dele af landet. Og i mange tilfælde kommer de også fra andre lande.
Vallekilde Højskole specialiserer sig især i kommunikation, journalistik, litteratur og rytmisk musik.
Den nye forstander hedder Torben Smidt Hansen. Han kom fra en direktørstilling i kulturafdelingen i Danmarks Radio. Han besøgte i november 2011 Bruxelles og Rixensart for at drøfte mulighederne for samarbejde og for at få elever fra Belgien.

Poul Johansens maskinfabrik:
”Vort arbejde begynder med en god ide!” Sådan tænkte Poul Johansen, da han i 1960 begyndte sin produktion i en gammel hestestald. I dag har fabrikken 6.500 kv.meter under tag.
Udgangspunktet er overbevisningen om, at alt kan automatiseres. Fabrikken tilpasser hver eneste maskine, den laver, til de mennesker, der skal bruge den. Hvert eneste projekt er unikt.
Maskinabrikken udvikler, konstruerer, fremstiller og idriftsætter fuldautomatiske montageanlæg og produktionslinjer.
Blandt deres store kunder er Danfoss, Lego og Novo Nordisk.
Poul Johansen lavede i 1992 ”Poul Johansen Fonden”, som ud over at eje det meste af maskinfabrikken også giver tilskud til kulturelle formål, især i Odsherred.

Lammefjorden:
Lammefjorden var siden istiden for 15.000 år siden en indlands-fjord, der fyldte hele området inden for Vejrhøj-buerne. Det vil sige fra Vallekilde og Skippinge i vest, til Fårevejle kirkeby, til Asnæs, til Gislinge i syd og i øst ud til Isefjorden, som den hang sammen med. Den var relativt lavvandet de fleste steder. Enkelte ubeboede øer lå midt i den. Lammefjorden blev brugt meget aktivt i Vikingetiden, ikke mindst til ”parkeringsplads” for vikingeskibene ind imellem togterne. Stednavnet Skippinge mener at stamme derfra. Og i alle årene blev der drevet fiskeri på fjorden.
Da Danmark i 1864 efter nederlaget til Tyskland mistede omkring 20 % af sit areal, tog man fat efter parolen: ” Hvad udad tabes, skal indad vindes ”. Det vil sige, at man ville indvinde land inde i landet. Land, som indtil nu ikke har i brug. I Jylland var det især opdyrkningen af de mange store heder. Og her i Odsherred fik ejeren af Dragsholm Slot, baron Zypthen-Adeler, den ide, at man skulle inddæmme Lammefjorden og gøre den til landbrugsjord.
Man gik i gang i 1873. Og trods al skepsis fra mange sider, gjorde man hurtige fremskridt. En stor dæmning, AUDEBO-dæmningen, på 2,2 km blev bygget i den østlige ende ved håndkraft. Ialt har man inddæmmet 57,5 kv.km ( svarende til 10.000 tønder land ). Derved fik man vandstanden i fjorden til gradvis at sænke sig: sept. 1875: minus 2,7 meter. 1882: minus 3,8 meter. 1906: minus 4,75 meter. 1943: minus 7 meter.
Derved fik man rådighed over mere og mere af den tidligere havbund. Det lykkedes også at få landmænd til at flytte ud på Lammefjorden. I starten var det svært. Infrastrukturen var ikke på plads. Veje var der ikke nogen af. Og mudder og søle var dagens plage. I flere år kom børnene fra disse gårde ikke i skole. Det var i det hele taget et ”Klondike-liv”, folk levede på Fjorden.
Men senere kom der meget mere styr på det hele. Og det viste sig, at den tidligere havbund med sin noget sandede sammensætning er fantastisk til dyrkning af grønsager, gulerødder, kartofter, og meget andet. Det gælder den dag i dag. Lammefjords-grønsager og Lammefjords-gulerødder er et ”brand” af de helt store.
Rent faktisk er der hvert år en konkurrence om at kåre ÅRETS GRAND CRU GULERØDDER. Det er de allerbedste i årets høst, og vinderen vælges af en særlig jury.
Til historien skal føjes, at vandet naturligvis ikke har givet op. Man er nødt til at pumpe vand ud 24 timer i døgnet for at undgå, at vandet stiger på Lammefjorden. Der ligger en pumpestation i Audebo, der klarer denne opgave.
Til illustration kan nævnes, at når der falder 1 mm regn på Lammefjorden, så svarer det til 60.000 kubikmeter vand – eller indholdet af 24 olympiske swimmingpools.
Der pumpes under normale omstændigheder 45 millioner liter vand ud pr. døgn. Svarende til 17 millioner kubikmeter pr. år ( eller 6.800 olympiske swimming pools ).
Hvis der kommer ekstra stor nedbør, har pumpestationen ekstra maskiner til at sætte ind med det samme.

Hagesholm Vindmøllepark:
Vindmølleparken Hageholm på Lammefjorden er en af Sjællands største. Den består af 10 Siemens 2,3 MW møller med en total højde på 126,5 meter. Parken kan producere50 millioner kwtimer pr. år. Det svarer til 12.500 husstandes årlige strømforbrug.
Vindmølleparken ejes af det svenske firma Vattenfall, der ejer og driver en fjerdedel af kraftværk-kapaciteten og halvdelen af den kraftværkejede vindmøllekapacitet i Danmark. De har godt 400 vindmøller i Danmark. En del af dem ligger til havs.
Hagesholm projektet har særlig betydning, fordi det er det eneste sted i Danmark, hvor man kan teste møllernes funktion på tidligere havbund. Denne viden er meget vigtig for anlæggelse af nye havparker.
Hagesholm projektet er i øvrigt en del omstridt. Mange lokale beboere ønsker det stoppet og nedlagt, da de mener, at støjen fra møllerne gør livet uudholdeligt.

Asnæs:
Asnæs ligger midt i Odsherred og tiltrækker en stor del af egnens aktivitet. Dels er det overbyggede Asnæs Center det største indkøbscenter i Nordvestsjælland. Dels ligger områdets Gymnasium i byen. Og dels er byen en station på Odsherred-banen mellem Holbæk og Nykøbing. Den blev indviet i 1899. Så selv om Asnæs kun har 2.914 af kommunens 32.795 indbyggere, spiller byen en meget vigtig rolle. Det gør den også på kunstens område ved bl.a. at have hele to kunstmuseer.
Navnet Asnæs kommer af Asernes Næs, dvs. gudernes næs ud i Lammefjorden.
For de fodboldinteresserede kan det nævnes, at den danske landsholdsspiller Christian Poulsen kommer fra Asnæs.


Stelton:
Dette er et kendt Odsherred-firma, stiftet i 1960. Dets hovedkontor er i Fårevejle, og de har en ny outlet i Asnæs Centret. Det meste af produktionen sker i dag i Kina.
Stelton producerer kaffestel, termokander, drikkeglas, bestik, m.v. designet af verdenskendte designere som Arne Jacobsen, Erik Magnussen og Paul Smith. Det kendte Cylinder-design af Arne Jacobsen er nok firmaets mest kendte produkter.

Odsherred Kunstmuseum:
Hele Odsherred er meget populært blandt kunstnere – og har altid været det. Grunden er ikke mindst det særlige lys, som skyldes, at området er omgivet af vand på tre sider. På denne måde kommer Odsherred i gruppe med Skagen og Bornholm.
Kunstnerne her kaldes ODSHERRED-MALERNE. De flyttede hertil ikke mindst i 1930er. Karl Bovin ( 1907-85 ) og Kaj Ejstrup ( 1902-56 ) var blandt initiativtagerne. De flyttede hertil for kortere eller længere perioder og lejede sig ofte ind i ældre boliger og nedlagte husmandssteder.
Karl Bovin har engang om deres inspiration af lyset og den dramatiske natur heroppe sagt: Vi malere, der vedkender os naturen som motiv, mener, at der stadig kan øses af denne uudtømmelige kilde og håber at blive ved med at lægge nyt land til !
En række lokale kunstnere tog i 1990erne initaitivet til at oprette ODSHERRED KUNSTMUSEUM. Det skete i bygningerne til et tidligere plejehjem, der var bygget i 1917 og 1940. Det hedder ”Hvide Hus”. Åbningen skete i 1999. Og museet viser mange af Odsherred-malernes genopdagelse af det naturalistiske og figurative maleri, der kom i en tid, hvor den klassiske modernisme på mange måder var dominerende.
I de senere år er maleren Sigurd Swanes ”Malergården” organisatorisk blevet slået sammen Kunstmuseet.

Høve:
Høve højt oppe på bakken ved Sejerøbugten siges at være Danmarks højest beliggende landsby. Den er ældgammel og var indtil 1700-tallet sæde for områdets Herredsting. Huset står der stadig og ejes af den lokale slagter. I kælderen findes stadig nogle af de instrumenter og pæle, som fangerne blev lænket med. Og ikke langt fra huset ligger Galgebakken, hvor en del af dommene blev eksekveret.
Høve havde indtil for et halvt hundrede år siden hele tre købmandsforretninger og en brugs. Nu er der ingen tilbage. Dengang var det et center for egnen.
Landsbyen blev senere kendt, fordi filmmanden Ole Olsen slog sig ned her. Det var ham, der stiftede verdens første filmselskab, Nordisk Film, der stadig eksisterer. Selv kunne han dårligt hverken læse eller skrive. Han var venstrehåndet og måtte holde op i skolen som 10-årig. Men han klarede sig endda. Hans villa er den røde ud mod parkeringspladsen med udsigten til bugten. Skolen ved siden af ejede han også. Det samme gjorde han med den store gård lidt længere vestpå. Han og hans familie ligger begravet oppe i en gammel gravhøj oppe på Esterhøj. Graven er særligt udsmykket. Men den må først åbnes på 200-års dagen for hans død, dvs. i 2143.

Esterhøj-stenen:
Højt oppe over Høve ligger Esterhøj – 89 meter over havet. Heroppe på den gamle bronzealder-grav ligger der en stor sten. Den har ikke ligget der altid. Den kom derop i 1920.
Historien om denne sten er interessant:
Som tidligere nævnt tabte Danmark en stor del af riget til Tyskland ved nederlaget i 1864. Den nordlige og dansktalende del, Sønderjylland, kom efter 56 år tilbage til Danmark i 1920. Der havde i årenes løb været en tæt forbindelse mellem Odsherred og netop Sønderjylland. Derfor ville man markere denne glædelige begivenhed.
Man besluttede at rejse en Genforeningssten oppe på områdets højeste punkt, Esterhøj.
Valget faldt på en meget stor sten, som lå i strandkanten nede ved Høve Stræde. Den kaldtes ”Troldstenen”. Det gjorde den, fordi sagnet sagde, at en trold ude på Sjællands Odde var blevet så irriteret af at høre på kirkeklokkerne i Asnæs, at han af al kraft havde kastet et stor sten mod kirken. Men den nåede ikke så langt. Den faldt ned i vandkanten undervejs. Deraf navnet.
Stenen var på mellem 22 og 25 tons, så det var ikke den letteste sag at få den bakset op på højen med datidens redskaber.
Det lykkedes på 14 dage mellem den 16. og den 29. juni 1920. Flere hundrede frivillige ( + endnu flere tilskuere ) og 11 hestespand fra gårdene trak den hele vejen de 2,5 km. Stenen kom på plads og er Danmarks næststørste Genforeningssten.
Om selve årsagen til ”sten-sætningen” skrev man følgende digt, der står indhugget på stenen:

”Døren stængtes.
Magten kued.
Hjerter længtes.
Håbet lued.
Gud det ledte.
Tro var fast.
Undret skete.
Lænken brast”

Sommerhuse i Odsherred:
Odsherred er det område i Danmark, der har flest sommerhuse: omkring 25.000. De ligger både ved kysterne og inde i landet. Det betyder, at befolkningen om sommeren vokser fra de godt 30.000 til dagligt til mellem 125.000 og 150.000. Men da området er stort, mærkes de mange mennesker ikke så meget som i andre sommerhusområder.
Vor egen udstykning, Strandgårdens Grundejerforning, stammer fra 1963. Den kalder sig ”Smilets Udstykning”, fordi den er lavet sådan, at alle har havudsigt. Det var tidligere en frugtplantage. Den har omkring 140 huse. Vort er bygget i 1977-78.
Forretninger i sommerhusområdet har ret til at holde åbent på alle tidspunkter, så det er ikke noget problem med indkøb. Og transporten hertil og herfra lettes af motorveje, baner og færger.

Roskilde:
Roskilde er en gammel dansk kongeby. Navnes kommer af Roas Kilde. Kongerne boede egentlig i det nærliggende Lejre, der i dag er et populært Sagnland om forne tider. Det var en af dem, Roa, der ifølge overleveringerne grundlagde Roskilde. Byens havneby var Havn, der senere blev til København.
Roskilde Domkirke har en lang historie. Den første trækirke på stedet er fra omkring 980 og bygget af Harald Blåtand ( ham fra Jelling ). Den nuværende kirke blev påbegyndt i 1175 af biskop Absalon. Senere er ialt 21 konger og 18 dronninger gravsat i kirken, og den er fortsat monarkernes sidste hvilested.
I 1995 blev Roskilde Domkirke anerkendt som en del af UNESCOs verdenskulturarv.
Vikingeskibsmuseet i Roskilde blev grundlagt i 1969, da man i Roskilde Fjord havde fundet 5 vikingeskibe ved Skuldelev. De er udstillet på museet. Senere er det udvidet med et bådeværft og rekonstruktion af de 1000-år gamle skibe.
Og det var herfra, at det rekonstruerede vikingeskib Havhingsten for et par år siden sejlede til Norge, England og Irland under stor mediebevågenhed.
Man kan fortsat komme på vikingetogt med skibe fra Museet.

Solvognen:
Flere tusinde år før vikingerne var Odsherred et af de tættest befolkede steder i Danmark. Der var med den lette adgang til vand og med god jord fine livsbetingelser for befolkningen. Bronzealderen, som strakte sig her i området fra ca. 1800 f.Kr. til 500 f.Kr. Her levede der efter datidens forhold masser af mennesker her i området. Beviset herpå er de mange hundrede gravhøje, vi ser i landskabet fra den periode. De fleste gravhøje er i mellemtiden forsvundet. Men mange er stadig tilbage. Normalt ligger de højt oppe, hvis det er muligt. Esterhøj er et godt eksempel. Vejrhøj et andet. Og masser af gravfund fortæller os hele tiden nyt fra den tid.
Fra den ældre bronzealder – ca. 1350 f.Kr. – stammer et af Danmarks vigtigste nationalklenodier fra den tid: Solvognen. Den blev fundet i Trundholm Mose i 1902. Og den er helt sikker blevet givet som offergave ved en meget vigtig begravelse. Det er en hest, der trækker en solvogn – ligesom solen hver gang går hen over himlen. Den er i guld og bronze og er håndværksmæssigt meget imponerende.
For få år siden er findstedet markeret ved en lille parkering på vejen fra Vig mod Sjællands Odde. Selve Solvognen findes på Nationalmuseet i København. Men en tro kopi kan ses på Kulturhistorisk Museum på Anneberg ved Nykøbing Sjælland.

Odsherred Kommune:
Rådhuset for Odsherred Kommune ligger i Højby. Kommunen opstod i 2006 ved sammenlægningen af tre mindre kommuner Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm. Den har i dag 32.640 indbyggere og er på 355 kv.km. Der er ca. 700 km kystlinje i kommunen. Dens motto er ”Tid til Livet”, og dens logo er naturligvis Solvognen.
Kommunens årlige budget er på 2,5 milliarder kr. ( 335 millioner € ). Den har ialt 2.900 ansatte.
Højby kirke:
Kirken er en af Danmarks ældste kirker. Den er bygget i begyndelsen af 1100-tallet og er en del af Valdemarernes store kirkebyggeri. Den er bygget af kampesten. Man kendte på dette tidspunkt ikke til teglsten.
Højby var i Middelalderen den største by i området. Derfor er kirken så stor, som den er. Og der var direkte fra kirken dengang via Højby Sø adgang til Kattegat. Megen transport skete til søs.
Kalkmalerierne på kirkens vægge er enestående. De er fra slutningen af 1300-tallet. De blev først afdækket i nyere tid i 1901. Men der har også været kalkmalerier i kirken før 1300-tallet, dvs, fra den romanske tid.

Havnebyen:
Havnebyen er Oddens naturlige adgang til havet – både for fiskere og lystsejlere. Og røgeriet oppe på bakken lige uden for byen er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen ( ham med Stelton ). Der ryges stadig fisk hver dag på røgeriet.
Området er også kendt på grund af den rødkalkede gamle kirke ved landevejen. Ikke så meget på grund af selve kirken. Men fordi der er en særlig grav på dens kirkegård.
Under Danmarks krige med England i begyndelsen af 1800-tallet ( vi var uheldigvis på Napoleons side ) kom det til et drabeligt søslag lige uden for Odden – inde i Sejerøbugten. Englænderne havde taget hele den danske flåde i 1807. Kun to skibe havde undgået denne skæbne, da de på det tidspunkt lå i Norge. Den ene var gammelt og kunne ikke bruges mere. Det andet var meget sødygtigt og søgte mod Danmark for at hjælpe til i forsvaret. Det hed Prins Christian Frederik. På vejen blev det opdaget af en engelsk eskadre i Kattegat. De forfulgte det danske krigsskib, der forsøgte at skjule sig i Sejerøbugten. Men det blev indhentet. Her kom det den 22. marts 1808 til en tre timers ildkamp mellem det danske skib og 5 engelske ( tre linjeskibe og to fregatter ), og resultatet var afgjort på forhånd. Blandt de danske dræbte var førstestyrmand Peter Willemoes – helten fra Slaget på Rheden i 1801.
Han og de andre danske faldne blev begravet på Odden Kirkegård ( ved den rødkalkede Kirke ). I 1809 lod den lokale herremand et særligt mindesmærke rejse over graven. Det står der den dag i dag. De danske, der blev taget til fange, gik ind til mange års fangenskab i England.
Der blev senere skrevet en meget berømt sang om dette slag:

De snekker mødtes i kvæld på hav
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1810
Melodi: Carl Nielsen, 1921

De snekker mødtes i kvæld på hav,
og luften begyndte at gløde.
De leged alt over den åbne grav,
og bølgerne gjordes så røde.

Her er jeg sat til en bavtasten
at vidne for slægter i Norden:
Danske de vare, hvis møre ben
under mig smuldre i jorden,
danske af tunge, af æt og af id,
thi skal de nævnes i løbende tid
fædrenes værdige sønner.

Der er også en anden sø-historie fra dette område. Den stammer fra den 6. september 1986. Det var da den danske fregat Peder Skram ved et uheld kom til affyre et Harpoon-missil. Og vel at mærke med fuld ladning af ammunition. Det er et missil, der er beregnet på at nedkæmpe andre skibe under krig. Mandskabet på Peder Skram måtte holde vejret i nogle minutter, inden de vidste, hvad det endte med. Heldigvis blev ingen skibe i området ramt. Og ingen mennesker kom til skade. Men det var mere held end forstand. Raketten ramte et sommerhusområde i det østlige Lumsås. Fire sommerhuse blev totalt ødelagte. Og 130 andre blev svært beskadiget. Det var utrolig heldigt, at ingen mennesker var i disse huse. Den uheldige officer på skibet kom bagefter til at hedde ”Hovsa-Olsen” eller ”Missil-Olsen”. Og som et medlem af Folketinget bagefter sagde, så var det ikke den smarteste måde, at forsvaret lavede renovering af sommerlandet på !

Rørvig:
Denne lille by har altid haft en vigtig rolle at spille ved ind- og udsejlingen af Isefjord og Roskilde Fjord. Derfor boede lodserne her. Og Lodsoldermandsgården – der i dag er en kendt kro – blev i sin tid bygget af tømmer, der blev i overskud, da Christian IV byggede slottet Rosenborg i København i begyndelsen af 1600-tallet.
Den lille havn har en særlig stemning og er meget populær. Der ligger også et kendt mikrobryggeri lige ved havnen. Det er altsammen med til at sætte stemningen i vejret.
Ikke langt fra Rørvig er der masser af spændende naturområder – både mod øst og nord. Højmosen er af særlig interesse.

Stengalleriet: Sølvagervej 18, Unnerød, 4500 Nykøing S. Tel. 5932 8747
Det er en privat stenhugger, Steen Christensen, der laver figurer i sten. Det er ofte bøger i forskellige situationer, og han leverer skulpturer til mange kommuner og biblioteker. Man kan se mange af hans værker ved at gå igennem hans have.
Og udsigten over Isefjorden er med til at gøre oplevelsen ekstra fascinerende 

Niels Jørgen Thøgersen
Den 30.7.2012
kimbrer@gmail.com