Dagens og månedens navn
DAGEN I DAG

NIELS JØRGENs MORGENHILSEN

DEN 18. OKTOBER

DAGENS NAVN:

I dag hedder LUKAS DAG. Opkaldt efter Lukas, der skrev Lukas evangeliet pg apostlenes gerninger.  Han fulgte fra omkring år 50 apostelen Paulus på hans rejser.

 

DAGENS BEGIVENHED:

1867:  USA køber Alaska af Rusland for 7,2 mill. dollars.

DAGENS SPØRGSMÅL:

At være ved sine fulde fem - hvor kommer det udtryk fra? Og hvad betyder det?

De fleste ved, at udtrykket han er vist ikke helt ved sine fulde fem betyder, at han ikke er helt tilregnelig. Han er ikke rigtig klog.

Udtrykket en folkelig forenkling af det juridiske udtryk: at være ved sine sansers fulde brug.  Det skal man nemlig være, når man skriver under på noget med juridisk gyldighed.  Og det henviser til, at alle ens fem sanser fungerer, som de skal: syn, hørelse, smag, lugtesans og følesans. Så pas på, hvad du gør, hvis en af disse sanser er ude af drift J  

På engelsk siger man kort og godt: to be in one’s senses.

 

SPØRGSMÅLET TIL I MORGEN:

Folkevognen VW - hvad er historien bag?

_____________________________________________

DET EUROPÆISKE SPØRGSMÅL TIL I DAG :

Hvad sker der på energi-området i Connecting Europe programmet ?

Som nævnt i går, investerer EU mange milliarder EURO hvert år i at forbedre Europas transport-forbindelser på tværs af grænserne.   Det samme sker på energi-området. Den såkaldte CONNECTING EUROPE FACILITY har til formål at hjælpe med at få Europas energi-netværk moderniseret. Det gælder både for elektricitet og for gas. De nuværende strukturer er ved at være forældede, og de lever ikke op til nutidens krav om hurtig og sikker forsyning med energi.  Dette er meget vigtigt for at sikre fortsat økonomisk vækst og fremgang.

Man har beregnet, at der er behov for investeringer i størrelsesordenen 140 milliarder EURO ( = 1050 milliarder kr. ) i elektricitet og 70 milliarder EURO ( = 525 milliarder kr. ) i gas for at sikre behovet.  Disse penge skal naturligvis primært komme fra private investorer. Men erfaringen viser, at der af og til mangler hjælp fra det offentlige for at sikre den nødvendige kapital. Samtidig vil man politisk også gerne sikre en række prioritet-investeringer for at få Europa til at hænge meget bedre sammen også på energi-området.  I EUs budget for perioden 2014-20 er der afsat 5,35 milliarder EURO ( = 40 milliarder kr. ) til at støtte denne udvikling. De går især til projekter, der omfatter flere lande.  For årene 2017-18  har EU udvalgt 173 konkrete projekter til at få støtte.  Det gælder bl.a. en håndfuld dansk-tyske projekter.

EU Kommissionens budgetforslag for årene 2021-27 viser, at man forventer et stigende behov inden for alle Trans-European Networks. Derfor lyder forslaget til Connecting Europe på:  30,6 milliarder EURO ( 228 milliarder kr. ) til transport-netværk; 8,7 milliarder EURO ( 65 milliarder kr. ) til energiprojekter; og 3 milliarder EURO ( 22 milliarder kr. ) til europæiske digitale netværk.    De endelige budgetter skal forhandles på plads i den kommende tid.

 

DET EUROPÆISKE SPØRGSMÅL TIL I MORGEN:

Hvad er COPERNICUS projektet ?  Og hvad har man opnået i dets hidtidige 20 årige eksistens?

 

SVAR PÅ NU 39 EUROPA-SPØRGSMÅL:

EUROPA I ARBEJDSTØJET:   www.europa-i-arbejde.be

 

DAGENS CITAT & KENDTE PERSONER:

1.  Gårsdagens citat:

        Jo ældre jeg bliver, desto morsommere bliver livet!

              Dette glade budskab stammer fra den amerikanske forfatter Arthur Miller – én

              af  Marilyn Monroe's mænd.

 

2.  Dagens citat:

         Rådløshed og utilfredshed er de første forudsætninger for fremskridtet.

             Ja, det kunne være Oscar Wilde. Men det er det ikke. Hvem af nedenstående er

             fadderen?

 

3.  Kendte fødte på denne dag:

1547:  Justus Liptius  ( død 1606 )

 

1777:  Heinrich von Kleist  ( død 1811 )

 

1920:  Melina Mercouri  ( død 1994 )

 

1926:  Chuck Berry   ( død 2017 )

 

1926:  Klaus Kinski  ( død 1991 )

 

1927:  George C. Scott  ( død 1999 )

 

1939:  Lee Harvey Osvald  ( død 1963 )

 

1948:  Flemming Jensen

 

 

4.  Kendte døde på denne dag:

1889:  Antonio Meucci  ( 81 år )

 

1931:  Thomas Edison  ( 84 år )

 

1966:  Elizabeth Arden  ( 88 år )

 

1982:  Pierre Mendes-France  ( 75 år )

 

1997:  Ingrid Jørgensen  ( 75 år )

 

 

Niels Jørgen Thøgersen

niels4europe@gmail.com   

www.niels-jorgen-thogersen.dk    + EUROPE-AT-WORK   www.europe-at-work.be

+ EUROPA I ARBEJDSTØJET:  www.europa-i-arbejde.be


Følg med i dagenes navne og historie

DEN 30. SEPTEMBER:

 

Dagens navn er HIERONIMUS DAG . Den er opkaldt efter en af de såkaldte kirkefædre . Han levede i årene 340 – 420 e.Kr. Og han var i mange år forstander for et kloster i Bethlehem. Han er især kendt som den, der oversatte Det gamle Testamente til latin. En oversættelse, der den dag i dag er den katolske kirkes autoriserede bibeloversættelse under navnet ”Vulgata”.

 

Legenden fortæller, at Hieronimus også engang pillede en torn ud af en løves pote.

 

DAGENS BEGIVENHED :    1791:   I Wien uropføres Mozarts Tryllefløjten .

 

DAGENS CITAT:   Der er simpelt hen ingen nosser i dansk teater. Dansk teater mangler sensualitet.

 

Hvem mon det stammer fra?

 

DAGENS SPØRGSMÅL:   At løbe hornene af sig – hvor kommer det udtryk fra?

 

Det kommer fra en gammel laugsskik, ikke mindst i Tyskland. En udlært lærling fik en hat med horn på hovedet og kaldtes nu Kornut (Kanut). Det kommer af   det latinske cornutus, der betyder forsynet med horn. Inden han blev svend, skulle han aflægge hatten og derved støde hornene af sig. Dette skulle markere, at han aflagde dyret i sig og blev menneske.

 

Udtrykket er senere kommet til at betyde, at f.eks. unge vildbasser skulle/ville kaste sig ud i et hektisk liv, så de derved kunne ”løbe hornene af sig”, dvs. blive mere fredelige og medgørlige.

 

Spørgsmålet til næste gang:   Ad Wandsbeck til – hvor stammer det fra? Og hvad betyder det?

 

 

Kendte fødte på denne dag:

 

1840:   Johan Severin Svendsen   ( død 1911 )

 

1908:   David Oistrakh   ( død 1974 )

 

1935:   Udo Jürgens

 

1936:   Flemming Flindt   ( død 2009 )

 

1956:   Frank Arnesen

 

 

Kendte døde på denne dag:

 

1955:   James Dean   ( 24 år )

 

1976:   Aage Fønss   ( 89 år )

 

1985:   Simone Signoret   ( 64 år )

 

1997:   Erik Aalbæk Jensen   ( 74 år )

UGEDAGENES NAVNE

 

Hvorfor hedder de det?

 

            1.  MANDAG:      Navnet kommet af ”Månedag”. På latin hedder den ”Dies Lunae”

Månens Dag.  På Middelalder-latin blev dagen også betegnet som

”Ferie Secunda” – Den 2. dag. Alt dette forklarer også, hvorfor dagen hedder Monday på engelsk og Montag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks. hedder Lundi på fransk.

 

                2.  TIRSDAG:      Dette navn kommer af den nordiske gud Tyr – Tyrs Dag.

                                              På latin hedder dagen ”Martis Dies” – ”Mars Dag”. Den germanske

                                              gud Tiwaz var ikke så meget en krigsgud, men mere en gud for

                                              retfærdighed og forhandlinger. Germanske soldater i romersk

                                              tjeneste stillede derfor altre op til ”Mars Thingsus”, dvs. Mars som

                                              Tingets beskytter.

                                              Alt dette forklarer, hvorfor dagen hedder Tuesday på engelsk og

                                              Dienstag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks.

                                              hedder Mardi på fransk.

 

                3.  ONSDAG:       Dette navn kommer fra  gammel nordisk: ”Odins Dag”.  På latin

                                              hedder dagen ”Mercurii Dies” – ”Merkurs Dag”. Nordboerne

                                              mente, at Odin, romernes Merkur og grækernes Hermes lignede

                                              hinanden. De var alle vandrende guder, der fulgte sjælene til

                                              Dødsriget  ( Hades / Hel ). Det engelske navn for dagen,

                                              Wednesday, kommer oprindelig også fra Odin. Tyskerne har i

                                              dette tilfældet valgt at kalde den Mittwoch – altså ”dagen midt i

                                              Ugen”. Og franskmændenes Mercredi kommer naturligvis fra

                                              Merkur.

 

                4.  TORSDAG:    Denne dag har navn efter den nordiske gud Thor – Thors Dag.

                                              Dens latinske navn er ”Jovis Dies” – ”Jupiters Dag”.

                                              En reference til den øverste romerske gud Jupiter og ikke til 

                                              planeten  Jupiter – der selvfølgelig er opkaldt efter guden, fordi

                                              den er den største af planeterne. Jupiter hos romerne svarer i høj

                                              grad til Zeus hos grækerne og til Tinis hos etruskerne. Det

                                              engelske navn Thursday og det tyske Donnerstag kommer begge

                                              fra Thor. Og latinernes navn for denne dag, f.eks. franskmænde-

                                              nes Jeudi, har sit ophav i Jovis = Jupiter        

                                             

 

                5.  FREDAG:       Dette navn kommer af gudinden Frigg, der var Odins kone.

                                              ”Friggs Dag”. Fejlagtigt tror mange, at det stammer fra gudinden

                                              Freja.  Frigg var frugsbarhedsgudinde. På latin hedder dagen

                                              ”Venesis Dies” – ”Venus Dag”.  Venus var også frugtbarheds-

                                              gudinde. Igen følger englænderne og tyskerne trop med Frigg –

                                              med  Friday og Freitag. Og franskmændenes Vendredi kommer

                                             fra Venesis ( Venus )

 

               6.  LØRDAG:       Dette navn kommer af det oldnordiske navn ”Laug”, der betyder

                                              bad eller vaske.  Dagen er altså ”Vaskedag”.  På gammel dansk

                                              blev dagen ofte kaldt ”Løverdag”.  Det latinske navn for denne

                                              dag er ”Dies Saturii” – ”Saturns Dag”.  I dette tilfælde har eng-

                                              lænderne fulgt Saturn og kaldt dagen Saturday. Tyskernes Sams-

                                              tag er muligvis også en gammel afledning fra planeten Saturn. Det

                                              samme gælder nok franskmændenes Samedi. Så nordboerne er

                                              alene om særligt at vaske sig på denne ugedag J

 

               7.  SØNDAG:       Ugens sidste dag har navn efter Solen. På oldnordisk hed den

                                             ”Sunnudagr” – ”Solens Dag”.  Det latinske navn fra omkring år

                                             300 var ”Dies Domenicus” – ”Herrens Dag”.  På et kirkekonvent

                                             i 380 blev det besluttet, at denne dag skulle være de kristnes

                                             helligdag. Dette forklarer også englændernes Sunday og tyskernes

                                             Sonntag. Og også hvorfor franskmændene kalder dagen Dimanche

                                             Og italienerne Domenico.

 

 

 

     Når man dykker ned i historien, så finder man næsten altid forklaringen! Og det gælder

     helt sikkert også for ugedagens navne på alle mulige andre sprog.

 

 

    Niels Jørgen Thøgersen

 

    April 2008 

 

    e-mail:  kimbrer@gmail.com

 

    Hjemmeside:  www.123hjemmeside.dk/kimbrer   PS: Og hvis du vil se min noget udvidede version om Names of alldays of the Week på min engelske hjemmeside, så finder du den her:

http://www.simplesite.com/kimbrer/7614299