Dagens og månedens navn
DAGEN - DEN 25. SEPTEMBER

NIELS JØRGENs MORGENHILSEN

DEN 25. SEPTEMBER

Ny udgave

DAGENS LÆNGDE:

Denne dag er her i Belgien 4 timer og 29 minutter kortere end den 21. juni. Dens længde er på 12 timer og 1 minut – fra kl. 07.34 til kl. 19.35.

Se mere om, hvor du bor på:  www.dagenslaengde.dk

DAGENS NAVN:

I dag hedder CLEOPHAs DAG. Han var en af Jesu disciple. Ifølge Lukas evangeliet åbenbarede Jesus sig for ham og hans bror, da de var på vej til Emaus.

 

I Belgien hedder dagen SAINT GÉRULPHE – efter en flamsk teenager, der i 750 blev dræbt af sin onkel. Han ville have drengens arv.

                                                                                                    

DAGENS BEGIVENHED:

1972:  I Norge holdes folkeafstemning om medlemskab af EF. 46,51 % stemmer ja – 53,49 stemmer nej.

 

DAGENS SPØRGSMÅL:

Hvad vil det sige at opgive ævred? Og hvor kommer udtrykket fra?

Det er et gammelt dansk udtryk, der stammer fra jordfællesskabets tid.  Bønderne havde ofte deres kvæg på samme fælles græsningsareal et stykke vej fra landsbyen, hvor alle gårdene lå samlet dengang (før 1788). Et ævred var navnet på dette fællesareal.  Så når en bonde ”opgav ævred”, så betød det, at han holdt op med at deltage i dette fællesskab.  Udtrykket har senere fået den almindelige betydning: give op, melde fra.

 

 

SPØRGSMÅLET TIL I MORGEN:

At gøre sin hoser grønne  - hvor kommer det fra? Og hvad betyder det?

 

_____________________________________________

Det europæiske spørgsmål til i dag?

EUROen er EUs officielle valuta.  Hvad betyder det i praksis?

One Market - One Money.  Med dette korte slogan siger man, at når man som EU har ét fælles marked uden indre grænser for handel, investeringer, arbejde, turisme, osv., så er det meget vigtigt, at forskellige valutaer med forskellige og skiftende værdier ikke er med til at bryde det fælles marked op på en anden måde. Derfor besluttede EU med Maastricht Traktaten af 1992 at indføre en fælles officiel valuta. Den fik navnet EURO ( € ) og trådte i kraft fra den 1.1.1999. Sedlerne og mønterne blev indført fra den 1.1.2002. Alle medlemslande, også nye,d er melder sig ind, er ifølge Traktaten forpligtet til at bruge EUROen som valuta, når deres økonomiske situation tillader det - undtagen hvis de har særlige undtagelser.  I dag (2018) har 19 ud af 28 EU lande EUROen som valuta. Det er lande med en samlet befolkning på 337 mill. indbyggere. Dertil kommer, at en række ikke-medlemslande med ialt 210 mill. indbyggere har deres valuta knyttet til EUROen.    EUROen er også den næststørste reservevaluta i verden - efter dollars.

Det er uden for enhver tvivl, at både handel, investeringer, turisme m.v. har haft stor fordel af den fælles valuta.

Dertil kommer, at ved brug af EURO til finansielle transaktioner på tværs af grænserne er det forbudt at lægge flere afgifter på disse transaktioner end man gør på indenrigs transaktioner. Altsammen regler, der skal sikre et velfungerende marked.

EUROen styres af Den europæiske Centralbank (ECB), der ligger i Frankfurt i Tyskland.

Der er stærke politiske kræfter i gang, ikke mindst fra Frankrig og Tyskland, for at styrke hele EURO samarbejdet med nye fælles regler om dens virke.

 

SVAR PÅ NU 42 EUROPA-SPØRGSMÅL:

EUROPA I ARBEJDSTØJET:   www.europa-i-arbejde.be

 

DAGENS CITAT & KENDTE PERSONER:

1.  Gårsdagens citat:

Taknemlighed er en vågen sans for fremtidige gunstbevisninger.

 

            Denne interessante udtalelse kom i 1700-tallet fra englænderen

              Horace   Walpole.

 

2.  Dagens citat:

               Intelligens er evnen til at kunne acceptere sine omgivelser.

 

             Prøv at gætte, hvem der har sagt det?  Hvis du da ikke lige ved det!

 

3.  Kendte fødte på denne dag:

1644:  Ole Rømer  ( død 1710 )

 

1764:  Fletcher Christian  ( død 1793 )

 

1897:  William Falkner ( død 1962 )

 

1906:  Dmitrij Sjostakovitj  ( død 1975 )

 

1935:  Bjarne Bent ”Liller” Pedersen  ( død 1993 )

 

1938:  Jonathan Motzfeldt  ( død 2010 )

 

1944:  Michael Douglas

 

4.  Kendte døde på denne dag:

1849:  Johan Strauss den Ældre  ( 45 år )

 

1970:  Erich Maria Remarque  ( 72 år )

 

1983:  Ekskong Leopold III af Belgien  ( 82 år )

 

1994:  Lise Ringheim  ( 65 år )

 

 

Niels Jørgen Thøgersen

niels4europe@gmail.com   

www.niels-jorgen-thogersen.dk    +  EUROPE-AT-WORK   www.europe-at-work.be

+ EUROPA I ARBEJDSTØJET:   www.europa-i-arbejde.be

DAGEN I DAG

NIELS JØRGENs MORGENHILSEN

 

DEN 31. AUGUST

 

Ny udgave

 

DAGENS LÆNGDE:

 

I dag er 4 timer og 3 minutter kortere end den 21. juni. Dens længde er på 14 timer og 3 minutter – fra kl. 06.18 til l. 21.21.

 

Se mere om, hvor du er på:  www.dagenslaengde.dk

 

DAGENS NAVN:

I dag hedder BERTAs DAG. Hun var en kristen engelsk dronning, som omvendte kong  Edelbert  omkring år 500.

I Belgien hedder dagen MARIE, MÈRE ET MÉDIATRICE DE GRÂCE.   Det henviser til Jomfru Maria, der er mor til Jesus og samtidig møgler mellem Gud og mennesker.

 

DAGENS BEGIVENHED:

1997:    Diana , prinsessen af Wales, dør i en tradfikulykke i Paris.

 

DAGENS SPØRGSMÅL:

 

Hvorfor går myrer på rad og række ?

 

Vi har alle set, hvordan myrer næsten altid er i bevægelse. Og de går så godt som altid på en lang række - den ene efter den anden. Op og ned, til højre, til venstre. Vejen er normalt mellem deres store myretue, deres "rede", og steder med føde. Hvordan gør de det? Visse antiloper i Afrika har en særlig tegning på bagdelen, så dyrene bagved let kan se, hvordan de følger efter.  Har myrer mon det samme? Svaret er nej.  De følger hinanden, fordi de alle spreder en særlig lugt, som myrerne bagved simpelt hen følger efter.  Og lugtene kan iøvrigt tage forskellige former afhængig af, om de fortæller, at der er føde forude, eller der er en fare , eller andre myrer er i nærheden.

Hvordan ved vi det? Et videnskabeligt projekt i New York for nogle år siden påviste det. Forskerne havde på forhånd den formodning, at det drejede sig om en lugt. Derfor fjernede de med en gen-manipulation det gén i myrernes hjerne, som styrer deres lugtesans.  Og hvad skete?  De myrer, der ikke længere kunne lugte noget, fulgte ikke længere efter de andre myrer, men fór forvirrede rundt på en helt uorganiseret måde.

 

Dette er et meget interessant resultat. Også fordi - som vi ved, findes der enormt mange myrer i verden. En forsigtig beregning - lavet af andre forskere - siger, at der er mindst 1.400 myrer pr. menneske i verden.

 

PS: Når vi taler om myrer, ved du så, hvad udtrykket "at have ild i røven" hedder på engelsk?  Englænderne siger:   to have ants in your pants !

 

SPØRGSMÅLET TIL I MORGEN:

 

Vildtreflektorer -  hvad e r det? 

__________________________________________

DAGENS CITAT & KENDTE PERSONER:

 

1.    Gårsdagens citat:

      Lykke er et godt helbred og en dårlig hukommelse! 

                  Dette blev sagt af den svenske skuespillerinde  Ingrid  Bergman .                        Det er iøvrigt et gammelt kinesisk ordsprog.

 

 

2.    Dagens citat:

    Er de fleste de bedste – eller bare de fleste?

    Hvem af dagens personer har sagt det?

 

3.    Kendte fødte på denne dag:

    12:       Caligula   ( død 41 )

    1812:   Georg Carstensen   ( død 1857 )

    1866:   Georg Jensen   (  død 1935 )

    1880:   Wilhelmina   ( død 1962 )

    1928:   James Coburn   ( død 2002 )

    1933:   Kirsten Walther   ( død 1987 )

    1944:   Niels Hausgaard

    1945:   Itzhak Perlman

 

4.    Kendte døde på denne dag:

                   1654:   Ole Worm   ( 66 år )

                  1867:   Charles Baudelaire   ( 46 år )

                  1973:   John Ford   ( 81 år )

                  1986:   Urho Kekkonen   ( 86 år )

                  1990:   Henry From   ( 64 år )

                  1997:   Lady Diana   ( 36 år )

                  2006:   Peter Salskov   ( 54 år )

 

Niels Jørgen Thøgersen

 

niels4europe@gmail.com   

www.niels-jorgen-thogersen.dk    + EUROPE AT WORK: www.europe-at-work.be

+ EUROPA I ARBEJDSTØJET:  www.europa-i-arbejde.be   

 

Følg med i dagenes navne og historie

DEN 30. SEPTEMBER:

 

Dagens navn er HIERONIMUS DAG . Den er opkaldt efter en af de såkaldte kirkefædre . Han levede i årene 340 – 420 e.Kr. Og han var i mange år forstander for et kloster i Bethlehem. Han er især kendt som den, der oversatte Det gamle Testamente til latin. En oversættelse, der den dag i dag er den katolske kirkes autoriserede bibeloversættelse under navnet ”Vulgata”.

 

Legenden fortæller, at Hieronimus også engang pillede en torn ud af en løves pote.

 

DAGENS BEGIVENHED :    1791:   I Wien uropføres Mozarts Tryllefløjten .

 

DAGENS CITAT:   Der er simpelt hen ingen nosser i dansk teater. Dansk teater mangler sensualitet.

 

Hvem mon det stammer fra?

 

DAGENS SPØRGSMÅL:   At løbe hornene af sig – hvor kommer det udtryk fra?

 

Det kommer fra en gammel laugsskik, ikke mindst i Tyskland. En udlært lærling fik en hat med horn på hovedet og kaldtes nu Kornut (Kanut). Det kommer af   det latinske cornutus, der betyder forsynet med horn. Inden han blev svend, skulle han aflægge hatten og derved støde hornene af sig. Dette skulle markere, at han aflagde dyret i sig og blev menneske.

 

Udtrykket er senere kommet til at betyde, at f.eks. unge vildbasser skulle/ville kaste sig ud i et hektisk liv, så de derved kunne ”løbe hornene af sig”, dvs. blive mere fredelige og medgørlige.

 

Spørgsmålet til næste gang:   Ad Wandsbeck til – hvor stammer det fra? Og hvad betyder det?

 

 

Kendte fødte på denne dag:

 

1840:   Johan Severin Svendsen   ( død 1911 )

 

1908:   David Oistrakh   ( død 1974 )

 

1935:   Udo Jürgens

 

1936:   Flemming Flindt   ( død 2009 )

 

1956:   Frank Arnesen

 

 

Kendte døde på denne dag:

 

1955:   James Dean   ( 24 år )

 

1976:   Aage Fønss   ( 89 år )

 

1985:   Simone Signoret   ( 64 år )

 

1997:   Erik Aalbæk Jensen   ( 74 år )

UGEDAGENES NAVNE

 

Hvorfor hedder de det?

 

            1.  MANDAG:      Navnet kommet af ”Månedag”. På latin hedder den ”Dies Lunae”

Månens Dag.  På Middelalder-latin blev dagen også betegnet som

”Ferie Secunda” – Den 2. dag. Alt dette forklarer også, hvorfor dagen hedder Monday på engelsk og Montag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks. hedder Lundi på fransk.

 

                2.  TIRSDAG:      Dette navn kommer af den nordiske gud Tyr – Tyrs Dag.

                                              På latin hedder dagen ”Martis Dies” – ”Mars Dag”. Den germanske

                                              gud Tiwaz var ikke så meget en krigsgud, men mere en gud for

                                              retfærdighed og forhandlinger. Germanske soldater i romersk

                                              tjeneste stillede derfor altre op til ”Mars Thingsus”, dvs. Mars som

                                              Tingets beskytter.

                                              Alt dette forklarer, hvorfor dagen hedder Tuesday på engelsk og

                                              Dienstag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks.

                                              hedder Mardi på fransk.

 

                3.  ONSDAG:       Dette navn kommer fra  gammel nordisk: ”Odins Dag”.  På latin

                                              hedder dagen ”Mercurii Dies” – ”Merkurs Dag”. Nordboerne

                                              mente, at Odin, romernes Merkur og grækernes Hermes lignede

                                              hinanden. De var alle vandrende guder, der fulgte sjælene til

                                              Dødsriget  ( Hades / Hel ). Det engelske navn for dagen,

                                              Wednesday, kommer oprindelig også fra Odin. Tyskerne har i

                                              dette tilfældet valgt at kalde den Mittwoch – altså ”dagen midt i

                                              Ugen”. Og franskmændenes Mercredi kommer naturligvis fra

                                              Merkur.

 

                4.  TORSDAG:    Denne dag har navn efter den nordiske gud Thor – Thors Dag.

                                              Dens latinske navn er ”Jovis Dies” – ”Jupiters Dag”.

                                              En reference til den øverste romerske gud Jupiter og ikke til 

                                              planeten  Jupiter – der selvfølgelig er opkaldt efter guden, fordi

                                              den er den største af planeterne. Jupiter hos romerne svarer i høj

                                              grad til Zeus hos grækerne og til Tinis hos etruskerne. Det

                                              engelske navn Thursday og det tyske Donnerstag kommer begge

                                              fra Thor. Og latinernes navn for denne dag, f.eks. franskmænde-

                                              nes Jeudi, har sit ophav i Jovis = Jupiter        

                                             

 

                5.  FREDAG:       Dette navn kommer af gudinden Frigg, der var Odins kone.

                                              ”Friggs Dag”. Fejlagtigt tror mange, at det stammer fra gudinden

                                              Freja.  Frigg var frugsbarhedsgudinde. På latin hedder dagen

                                              ”Venesis Dies” – ”Venus Dag”.  Venus var også frugtbarheds-

                                              gudinde. Igen følger englænderne og tyskerne trop med Frigg –

                                              med  Friday og Freitag. Og franskmændenes Vendredi kommer

                                             fra Venesis ( Venus )

 

               6.  LØRDAG:       Dette navn kommer af det oldnordiske navn ”Laug”, der betyder

                                              bad eller vaske.  Dagen er altså ”Vaskedag”.  På gammel dansk

                                              blev dagen ofte kaldt ”Løverdag”.  Det latinske navn for denne

                                              dag er ”Dies Saturii” – ”Saturns Dag”.  I dette tilfælde har eng-

                                              lænderne fulgt Saturn og kaldt dagen Saturday. Tyskernes Sams-

                                              tag er muligvis også en gammel afledning fra planeten Saturn. Det

                                              samme gælder nok franskmændenes Samedi. Så nordboerne er

                                              alene om særligt at vaske sig på denne ugedag J

 

               7.  SØNDAG:       Ugens sidste dag har navn efter Solen. På oldnordisk hed den

                                             ”Sunnudagr” – ”Solens Dag”.  Det latinske navn fra omkring år

                                             300 var ”Dies Domenicus” – ”Herrens Dag”.  På et kirkekonvent

                                             i 380 blev det besluttet, at denne dag skulle være de kristnes

                                             helligdag. Dette forklarer også englændernes Sunday og tyskernes

                                             Sonntag. Og også hvorfor franskmændene kalder dagen Dimanche

                                             Og italienerne Domenico.

 

 

 

     Når man dykker ned i historien, så finder man næsten altid forklaringen! Og det gælder

     helt sikkert også for ugedagens navne på alle mulige andre sprog.

 

 

    Niels Jørgen Thøgersen

 

    April 2008 

 

    e-mail:  kimbrer@gmail.com

 

    Hjemmeside:  www.123hjemmeside.dk/kimbrer   PS: Og hvis du vil se min noget udvidede version om Names of alldays of the Week på min engelske hjemmeside, så finder du den her:

http://www.simplesite.com/kimbrer/7614299