Dagens og månedens navn
DAGEN I DAG

NIELS JØRGENs MORGENHILSEN

DEN 1. JULI

Ny udgave

DAGENS LÆNGDE:

Denne dag er her i Danmark 7 minutter kortere end den 21. juni. Dens længde er på 17 timer og 28 minutter – fra kl. 04.35 til kl. 22.03.

Se mere om, hvor du er på:  www.dagenslaengde.dk

DAGENS NAVN:

I dag hedder THEOBALDUS DAG. Han var født og opvokset i en adelig familie i Luxembourg. Han tog som ung på en række pilgrimsrejser, bl.a. til Santiago de Compostella i Spanien og til Rom. Senere bosatte han sig i Vincenza i Italien, hvor han blev præst.  Efter hans død i 1066 e.Kr. kom ifølge legenden mange blinde og spedalske til hans hule og blev helbredt.

 

I Belgien hedder dagen SAINT THIERRY.  Den har navn efter abbed William ( Guillaume ) af Thierry. Han skrev i 1119 en bog om: Naturen og kærlighedens værdighed.

 

DAGENS BEGIVENHED:

1890:  De to kolonimagter, England og Tyskland, bytter områder, så Helgoland bliver tysk og Zanzibar engelsk.

 

 

DAGENS SPØRGSMÅL:

Polsk rigsdag hvad er historien bag dette udtryk?  Og hvad betyder det?

Dette udtryk sigter til forholdene i Polen fra 1572 til 1795. I den periode herskede der i den polske rigsdag (der især havde adelige medlemmer) en sådan uenighed, at næsten intet kunne vedtages. Det kom bl.a. af, at der til beslutninger krævedes enstemmighed. Ethvert medlem af Rigsdagen kunne nedlægge veto (kaldet liberum veto = frit veto), hvorved en sag kunne standses.

Udtrykket en polsk rigsdag hentyder i dag stadig væk til, at der hersker så stor uenighed, at intet vedtages. Man kan kalde det beslutningsmæssigt kaos.  Det kan være, fordi der gælder en regel om veto, f.eks. for ethvert land – stort eller lille -, eller fordi partidisciplin eller grundige forberedelser lader meget tilbage at ønske.  FN’s sikkerhedsråd med dets regel om veto til hvert af de permanente medlemmer lammes ofte og kan ikke tage beslutninger (f.eks. om krigen i Syrien).  EU lammes på samme vis i mange tilfælde af, at  meget fortsat skal vedtages i enstemmighed.  Tænk på, hvor amerikansk politik ville være henne, hvis alle 50 stater skulle være enige, før en beslutning kunne træffes.

Derfor er udtrykket en polsk rigsdag ikke noget positivt. Og det bør man tænke på, når man diskuterer, hvordan f.eks. EU bør udvikle sig og gøre sig mere beslutningsdygtig, så Europa ikke skal gå hen og bliver irrelevant og i stedet helt være underlagt hvad store lande rundt omkring i verden beslutter.

 

SPØRGSMÅLET TIL I MORGEN:

At holde nogen stangen -  hvor kommer det udtryk fra? Og hvad betyder det?

_____________________________________________

SVAR PÅ NU 42 EUROPA-SPØRGSMÅL:

EUROPA I ARBEJDSTØJET:   www.europa-i-arbejde.be

 

DAGENS CITAT & KENDTE PERSONER:

1.  Gårsdagens citat:

            Der var  desværre ingen nævneværdige citater fra gårsdagens personager :-(

2.  Dagens citat:

        Krig er fortsættelsen af politik med voldelige midler.

             Hvem af dagens personer har sagt det?

3.  Kendte fødte på denne dag:

1481:  Kong Kristian den 2.  ( død 1559 )

 

1780:  Carl von Clausewitz  ( død 1831 )

 

1906:  Estée Lauder ( død 2004 )

 

1916:  Olivia de Havilland

 

1934:  Sydney Pollack  ( død 2008 )

 

1961:  Princess/Lady Diana  ( død 1997 )

 

1963:  Naser Khader

 

4.  Kendte døde på denne dag:

251:    Kejser Decius  ( 44 år )

 

1961:  Louis-Ferdinand Céline  ( 67 år )

 

1974:  Juan Peron  ( 79 år )

 

2000:  Walther Matthau  ( 80 år )

 

2004:  Marlon Brando  ( 80 år )

 

 

Niels Jørgen Thøgersen

niels4europe@gmail.com  

www.niels-jorgen-thogersen.dk    +  EUROPE AT WORK:  www.europe-at-work.be

+ EUROPA I ARBEJDSTØJET:     www.europa-i-arbejde.be

Følg med i dagenes navne og historie

DEN 30. SEPTEMBER:

 

Dagens navn er HIERONIMUS DAG . Den er opkaldt efter en af de såkaldte kirkefædre . Han levede i årene 340 – 420 e.Kr. Og han var i mange år forstander for et kloster i Bethlehem. Han er især kendt som den, der oversatte Det gamle Testamente til latin. En oversættelse, der den dag i dag er den katolske kirkes autoriserede bibeloversættelse under navnet ”Vulgata”.

 

Legenden fortæller, at Hieronimus også engang pillede en torn ud af en løves pote.

 

DAGENS BEGIVENHED :    1791:   I Wien uropføres Mozarts Tryllefløjten .

 

DAGENS CITAT:   Der er simpelt hen ingen nosser i dansk teater. Dansk teater mangler sensualitet.

 

Hvem mon det stammer fra?

 

DAGENS SPØRGSMÅL:   At løbe hornene af sig – hvor kommer det udtryk fra?

 

Det kommer fra en gammel laugsskik, ikke mindst i Tyskland. En udlært lærling fik en hat med horn på hovedet og kaldtes nu Kornut (Kanut). Det kommer af   det latinske cornutus, der betyder forsynet med horn. Inden han blev svend, skulle han aflægge hatten og derved støde hornene af sig. Dette skulle markere, at han aflagde dyret i sig og blev menneske.

 

Udtrykket er senere kommet til at betyde, at f.eks. unge vildbasser skulle/ville kaste sig ud i et hektisk liv, så de derved kunne ”løbe hornene af sig”, dvs. blive mere fredelige og medgørlige.

 

Spørgsmålet til næste gang:   Ad Wandsbeck til – hvor stammer det fra? Og hvad betyder det?

 

 

Kendte fødte på denne dag:

 

1840:   Johan Severin Svendsen   ( død 1911 )

 

1908:   David Oistrakh   ( død 1974 )

 

1935:   Udo Jürgens

 

1936:   Flemming Flindt   ( død 2009 )

 

1956:   Frank Arnesen

 

 

Kendte døde på denne dag:

 

1955:   James Dean   ( 24 år )

 

1976:   Aage Fønss   ( 89 år )

 

1985:   Simone Signoret   ( 64 år )

 

1997:   Erik Aalbæk Jensen   ( 74 år )

UGEDAGENES NAVNE

 

Hvorfor hedder de det?

 

            1.  MANDAG:      Navnet kommet af ”Månedag”. På latin hedder den ”Dies Lunae”

Månens Dag.  På Middelalder-latin blev dagen også betegnet som

”Ferie Secunda” – Den 2. dag. Alt dette forklarer også, hvorfor dagen hedder Monday på engelsk og Montag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks. hedder Lundi på fransk.

 

                2.  TIRSDAG:      Dette navn kommer af den nordiske gud Tyr – Tyrs Dag.

                                              På latin hedder dagen ”Martis Dies” – ”Mars Dag”. Den germanske

                                              gud Tiwaz var ikke så meget en krigsgud, men mere en gud for

                                              retfærdighed og forhandlinger. Germanske soldater i romersk

                                              tjeneste stillede derfor altre op til ”Mars Thingsus”, dvs. Mars som

                                              Tingets beskytter.

                                              Alt dette forklarer, hvorfor dagen hedder Tuesday på engelsk og

                                              Dienstag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks.

                                              hedder Mardi på fransk.

 

                3.  ONSDAG:       Dette navn kommer fra  gammel nordisk: ”Odins Dag”.  På latin

                                              hedder dagen ”Mercurii Dies” – ”Merkurs Dag”. Nordboerne

                                              mente, at Odin, romernes Merkur og grækernes Hermes lignede

                                              hinanden. De var alle vandrende guder, der fulgte sjælene til

                                              Dødsriget  ( Hades / Hel ). Det engelske navn for dagen,

                                              Wednesday, kommer oprindelig også fra Odin. Tyskerne har i

                                              dette tilfældet valgt at kalde den Mittwoch – altså ”dagen midt i

                                              Ugen”. Og franskmændenes Mercredi kommer naturligvis fra

                                              Merkur.

 

                4.  TORSDAG:    Denne dag har navn efter den nordiske gud Thor – Thors Dag.

                                              Dens latinske navn er ”Jovis Dies” – ”Jupiters Dag”.

                                              En reference til den øverste romerske gud Jupiter og ikke til 

                                              planeten  Jupiter – der selvfølgelig er opkaldt efter guden, fordi

                                              den er den største af planeterne. Jupiter hos romerne svarer i høj

                                              grad til Zeus hos grækerne og til Tinis hos etruskerne. Det

                                              engelske navn Thursday og det tyske Donnerstag kommer begge

                                              fra Thor. Og latinernes navn for denne dag, f.eks. franskmænde-

                                              nes Jeudi, har sit ophav i Jovis = Jupiter        

                                             

 

                5.  FREDAG:       Dette navn kommer af gudinden Frigg, der var Odins kone.

                                              ”Friggs Dag”. Fejlagtigt tror mange, at det stammer fra gudinden

                                              Freja.  Frigg var frugsbarhedsgudinde. På latin hedder dagen

                                              ”Venesis Dies” – ”Venus Dag”.  Venus var også frugtbarheds-

                                              gudinde. Igen følger englænderne og tyskerne trop med Frigg –

                                              med  Friday og Freitag. Og franskmændenes Vendredi kommer

                                             fra Venesis ( Venus )

 

               6.  LØRDAG:       Dette navn kommer af det oldnordiske navn ”Laug”, der betyder

                                              bad eller vaske.  Dagen er altså ”Vaskedag”.  På gammel dansk

                                              blev dagen ofte kaldt ”Løverdag”.  Det latinske navn for denne

                                              dag er ”Dies Saturii” – ”Saturns Dag”.  I dette tilfælde har eng-

                                              lænderne fulgt Saturn og kaldt dagen Saturday. Tyskernes Sams-

                                              tag er muligvis også en gammel afledning fra planeten Saturn. Det

                                              samme gælder nok franskmændenes Samedi. Så nordboerne er

                                              alene om særligt at vaske sig på denne ugedag J

 

               7.  SØNDAG:       Ugens sidste dag har navn efter Solen. På oldnordisk hed den

                                             ”Sunnudagr” – ”Solens Dag”.  Det latinske navn fra omkring år

                                             300 var ”Dies Domenicus” – ”Herrens Dag”.  På et kirkekonvent

                                             i 380 blev det besluttet, at denne dag skulle være de kristnes

                                             helligdag. Dette forklarer også englændernes Sunday og tyskernes

                                             Sonntag. Og også hvorfor franskmændene kalder dagen Dimanche

                                             Og italienerne Domenico.

 

 

 

     Når man dykker ned i historien, så finder man næsten altid forklaringen! Og det gælder

     helt sikkert også for ugedagens navne på alle mulige andre sprog.

 

 

    Niels Jørgen Thøgersen

 

    April 2008 

 

    e-mail:  kimbrer@gmail.com

 

    Hjemmeside:  www.123hjemmeside.dk/kimbrer   PS: Og hvis du vil se min noget udvidede version om Names of alldays of the Week på min engelske hjemmeside, så finder du den her:

http://www.simplesite.com/kimbrer/7614299