Dagens og månedens navn
DAGEN I DAG

NIELS JØRGENs MORGENHILSEN

DEN 18. JANUAR

DAGENS NAVN:

PRISCAs DAG hedder denne dag. Prisca var en 13-årig romersk pige, der på grund af sin kristne tro i år 273 e.Kr. blev kastet for løverne af kejser Aurelian. Men da de ikke ville røre hende, blev hun halshugget i stedet for.

 

DAGENS BEGIVENHED:

1919:  Fredskonferencen i Versailles efter 1. verdenskrig starter. Datoen er udvalgt med stor omhu. Det var nemlig på denne dag, at det tyske kejserrige blev grundlagt i 1871 efter den tysk-franske krig. Og nøjagtig i samme spejlsal på Versailles-slottet .

 

DAGENS SPØRGSMÅL:

At tage nogen på kornet – hvor kommer det udtryk fra? Og hvad betyder det?

Dette århundredegamle udtryk har en meget enkel baggrund: det kommer fra militæret. Når man vil skyde nogen  (og det vil man som bekendt i krig), sigter man på dem med sit gevær ved hjælp af sigtekornet på geværet. Det er et mærke bagerst oven på geværløbet. Når man holder sit gevær sådan, at man ser dette sigtekorn ”passe ind” i et andet mærke forrest på geværløbet, så sigter man direkte på målet.  Og trykker man så endda på aftrækkeren , og geværet er ladt, så har man en god chance for at ramme plet. Man har vedkommende på kornet.

 

I overført betydning betyder udtrykket at tage nogen på kornet, at man ”har læst vedkommende præcist ” – at man nøjagtig ved, hvad han eller hun mener eller er ude på.

På engelsk siger man:  to draw a bead on somebody.

SVAR PÅ 39 EUROPA-SPØRGSMÅL:

EUROPA I ARBEJDSTØJET:  www.europa-i-arbejde.be

 

DAGENS CITAT & KENDTE PERSONER:

 

1.  Gårsdagens citat:

Beundring – ukendskabets datter!

            Dette blev engang sagt af én af USAs founding fathers, politikeren, diplomaten

            Og videnskabsmanden Benjamin Franklin.

2.  Dagens citat:

En fyrstes tyranni i et oligarki er ikke så farlig for den offentlige velfærd som borgernes apati i et demokrati.

Hvam af dagens personer har sagt det?

3.  Kendte fødte på denne dag:

1689:  Montesquieu  ( død 1755 )  (fulde navn:  Charles-Louis de Secondat,                                                                                 Baron de La Brede et de Montesquieu)

1892:  Oliver Hardy  ( “Gokke” )  ( død 1957 )

1904:  Cary Grant  ( død 1986 )

1913:  Danny Kaye  ( død 1987 )

1950:  Torsten Hesselbjerg

1955:  Kevin Costner

 

4.  Kendte døde på denne dag:

1878:  Antoine César Béquerel  ( 90 år )

1936:  Rudyard Kipling  ( 71 år )

2006:  Östen Warnerbrink  ( 72 år )

 

 

Niels Jørgen Thøgersen

niels4europe@gmail.com   

www.niels-jorgen-thogersen.dk    +  EUROPE AT WORK  www.europe-at-work.be

+ EUROPA I ARBEJDSTØJET:  www.europa-i-arbejde.be


Følg med i dagenes navne og historie

DEN 30. SEPTEMBER:

 

Dagens navn er HIERONIMUS DAG . Den er opkaldt efter en af de såkaldte kirkefædre . Han levede i årene 340 – 420 e.Kr. Og han var i mange år forstander for et kloster i Bethlehem. Han er især kendt som den, der oversatte Det gamle Testamente til latin. En oversættelse, der den dag i dag er den katolske kirkes autoriserede bibeloversættelse under navnet ”Vulgata”.

 

Legenden fortæller, at Hieronimus også engang pillede en torn ud af en løves pote.

 

DAGENS BEGIVENHED :    1791:   I Wien uropføres Mozarts Tryllefløjten .

 

DAGENS CITAT:   Der er simpelt hen ingen nosser i dansk teater. Dansk teater mangler sensualitet.

 

Hvem mon det stammer fra?

 

DAGENS SPØRGSMÅL:   At løbe hornene af sig – hvor kommer det udtryk fra?

 

Det kommer fra en gammel laugsskik, ikke mindst i Tyskland. En udlært lærling fik en hat med horn på hovedet og kaldtes nu Kornut (Kanut). Det kommer af   det latinske cornutus, der betyder forsynet med horn. Inden han blev svend, skulle han aflægge hatten og derved støde hornene af sig. Dette skulle markere, at han aflagde dyret i sig og blev menneske.

 

Udtrykket er senere kommet til at betyde, at f.eks. unge vildbasser skulle/ville kaste sig ud i et hektisk liv, så de derved kunne ”løbe hornene af sig”, dvs. blive mere fredelige og medgørlige.

 

Spørgsmålet til næste gang:   Ad Wandsbeck til – hvor stammer det fra? Og hvad betyder det?

 

 

Kendte fødte på denne dag:

 

1840:   Johan Severin Svendsen   ( død 1911 )

 

1908:   David Oistrakh   ( død 1974 )

 

1935:   Udo Jürgens

 

1936:   Flemming Flindt   ( død 2009 )

 

1956:   Frank Arnesen

 

 

Kendte døde på denne dag:

 

1955:   James Dean   ( 24 år )

 

1976:   Aage Fønss   ( 89 år )

 

1985:   Simone Signoret   ( 64 år )

 

1997:   Erik Aalbæk Jensen   ( 74 år )

UGEDAGENES NAVNE

 

Hvorfor hedder de det?

 

            1.  MANDAG:      Navnet kommet af ”Månedag”. På latin hedder den ”Dies Lunae”

Månens Dag.  På Middelalder-latin blev dagen også betegnet som

”Ferie Secunda” – Den 2. dag. Alt dette forklarer også, hvorfor dagen hedder Monday på engelsk og Montag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks. hedder Lundi på fransk.

 

                2.  TIRSDAG:      Dette navn kommer af den nordiske gud Tyr – Tyrs Dag.

                                              På latin hedder dagen ”Martis Dies” – ”Mars Dag”. Den germanske

                                              gud Tiwaz var ikke så meget en krigsgud, men mere en gud for

                                              retfærdighed og forhandlinger. Germanske soldater i romersk

                                              tjeneste stillede derfor altre op til ”Mars Thingsus”, dvs. Mars som

                                              Tingets beskytter.

                                              Alt dette forklarer, hvorfor dagen hedder Tuesday på engelsk og

                                              Dienstag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks.

                                              hedder Mardi på fransk.

 

                3.  ONSDAG:       Dette navn kommer fra  gammel nordisk: ”Odins Dag”.  På latin

                                              hedder dagen ”Mercurii Dies” – ”Merkurs Dag”. Nordboerne

                                              mente, at Odin, romernes Merkur og grækernes Hermes lignede

                                              hinanden. De var alle vandrende guder, der fulgte sjælene til

                                              Dødsriget  ( Hades / Hel ). Det engelske navn for dagen,

                                              Wednesday, kommer oprindelig også fra Odin. Tyskerne har i

                                              dette tilfældet valgt at kalde den Mittwoch – altså ”dagen midt i

                                              Ugen”. Og franskmændenes Mercredi kommer naturligvis fra

                                              Merkur.

 

                4.  TORSDAG:    Denne dag har navn efter den nordiske gud Thor – Thors Dag.

                                              Dens latinske navn er ”Jovis Dies” – ”Jupiters Dag”.

                                              En reference til den øverste romerske gud Jupiter og ikke til 

                                              planeten  Jupiter – der selvfølgelig er opkaldt efter guden, fordi

                                              den er den største af planeterne. Jupiter hos romerne svarer i høj

                                              grad til Zeus hos grækerne og til Tinis hos etruskerne. Det

                                              engelske navn Thursday og det tyske Donnerstag kommer begge

                                              fra Thor. Og latinernes navn for denne dag, f.eks. franskmænde-

                                              nes Jeudi, har sit ophav i Jovis = Jupiter        

                                             

 

                5.  FREDAG:       Dette navn kommer af gudinden Frigg, der var Odins kone.

                                              ”Friggs Dag”. Fejlagtigt tror mange, at det stammer fra gudinden

                                              Freja.  Frigg var frugsbarhedsgudinde. På latin hedder dagen

                                              ”Venesis Dies” – ”Venus Dag”.  Venus var også frugtbarheds-

                                              gudinde. Igen følger englænderne og tyskerne trop med Frigg –

                                              med  Friday og Freitag. Og franskmændenes Vendredi kommer

                                             fra Venesis ( Venus )

 

               6.  LØRDAG:       Dette navn kommer af det oldnordiske navn ”Laug”, der betyder

                                              bad eller vaske.  Dagen er altså ”Vaskedag”.  På gammel dansk

                                              blev dagen ofte kaldt ”Løverdag”.  Det latinske navn for denne

                                              dag er ”Dies Saturii” – ”Saturns Dag”.  I dette tilfælde har eng-

                                              lænderne fulgt Saturn og kaldt dagen Saturday. Tyskernes Sams-

                                              tag er muligvis også en gammel afledning fra planeten Saturn. Det

                                              samme gælder nok franskmændenes Samedi. Så nordboerne er

                                              alene om særligt at vaske sig på denne ugedag J

 

               7.  SØNDAG:       Ugens sidste dag har navn efter Solen. På oldnordisk hed den

                                             ”Sunnudagr” – ”Solens Dag”.  Det latinske navn fra omkring år

                                             300 var ”Dies Domenicus” – ”Herrens Dag”.  På et kirkekonvent

                                             i 380 blev det besluttet, at denne dag skulle være de kristnes

                                             helligdag. Dette forklarer også englændernes Sunday og tyskernes

                                             Sonntag. Og også hvorfor franskmændene kalder dagen Dimanche

                                             Og italienerne Domenico.

 

 

 

     Når man dykker ned i historien, så finder man næsten altid forklaringen! Og det gælder

     helt sikkert også for ugedagens navne på alle mulige andre sprog.

 

 

    Niels Jørgen Thøgersen

 

    April 2008 

 

    e-mail:  kimbrer@gmail.com

 

    Hjemmeside:  www.123hjemmeside.dk/kimbrer   PS: Og hvis du vil se min noget udvidede version om Names of alldays of the Week på min engelske hjemmeside, så finder du den her:

http://www.simplesite.com/kimbrer/7614299