Dagens og månedens navn
DAGEN - DEN 25. SEPTEMBER

NIELS JØRGENs MORGENHILSEN

DEN 24. NOVEMBER

Ny udgave

DAGENS LÆNGDE:

Denne dag er her i Belgien 7 timer og 58 minutter kortere end den 21. juni. Dens længde er på 8 timer og 32 minutter – fra kl. 08.14 til kl. 16.46

Jeg checkede lige dagens længde i Danmark.  Den er ret anderledes:  9 timer og 45 minutter kortere end den 21. juni. Dens længde er 7 timer og 47 minutter -  fra kl. 08.04 til kl. 15.51.

Se mere om, hvor du er på:  www.dagenslaengde.dk

DAGENS NAVN:

Denne dags navn er CHRYSOGONUS DAG. Han var en kristen, der led martyrdøden for sin tro under den romerske kejser Diocletians kristenforfølgelser. Legenden siger, at han blev smidt i havet, men at en fisk bragte ham i land igen. Det skete omkring år 300 i byen Aquileia i det nordøstlige Italien.

 

I Belgien hedder dagen SAINT ALBERT DE LOUVAIN.  Han levede i årene 1166-92 og var kardinal og biskop i Liège i Belgien.

 

DAGENS BEGIVENHED:

1642:  Den hollandske opdagelsesrejsende Abel Tasman opdager Van Ditmens Land. Det omdøbes senere til Tasmanien.

 

DAGENS SPØRGSMÅL:

Én svale gør ingen sommer :  Hvor kommer den vending fra? Og hvad betyder den?

Dette udtryk stammer helt tilbage fra den oldgræske historie-fortæller (story-teller) Æsop. Han levede omkring 620 f.Kr.  Han var muligvis en slave, som på grund af sin klogskab blev rådgiver for konger og for by-stater. Især hans mange fabler er meget kendte. De handler ofte om dyr, der taler, og som har menneskelige egenskaber.

I fabel 304 fortæller han om en ung mand, der sælger sin kappe, da han ser forårets første svale. Derefter oplevede han at se, at svalen dør på grund af kulde.

Udtrykket Én svale gør ingen sommer er senere brugt af mange tænkere og historiesamlere. Den græske filosof Aristoteles ( 384-322) var en af dem. Danske Peder Syv (1631-1702) var en anden.

I dag bruges udtrykket stadig væk. Og det betyder, at man ikke skal blive overmodig og tro at noget er sikkert og vist, bare fordi man ser et enkelt tegn, der peger i den retning. Eller sagt med andre ord: Drag ikke for hurtige konklusioner. Spis brød til!

 

SPØRGSMÅLET TIL I MORGEN:

At falde i staver – hvor kommer det udtryk fra? Og hvad betyder det?

_____________________________________________

 

SVAR PÅ 42 EUROPA-SPØRGSMÅL:

EUROPA I ARBEJDSTØJET:    www.europa-i-arbejde.be

 

DAGENS CITAT & KENDTE PERSONER:

1.  Gårsdagens citat:

       Jeg var samme slags far, som jeg var harpespiller – jeg spillede efter gehør!

           Dette blev en gang sagt af lurifaxen Harpo Marx.

 

2.  Dagens citat:

       Amerika er den eneste nation i historien, som mirakuløst er gået fra      

            barbarismen til degenerationen uden det sædvanlige interval med civilisation.

 

            Hvem af dagen personer kan have sagt og måske endda ment dette?

3.  Kendte fødte på denne dag:

1632:  Baruch de Spinoza  ( død 1677 )

 

1811:  D.G. Monrad  ( død 1887 )

 

1864:  Henri de Toulouse-Lautrec  ( død 1901 )

 

1868:  Scott Joplin  ( død 1917 )

 

1919:  Morten Lange  ( død 2003 )

 

1935:  Finn Ziegler  ( død 2005 )

 

 

4.  Kendte døde på denne dag:

1929:  Georges Clemenceau  ( 88 år )

 

1963:  Lee Harvey Oswald  ( 34 år )

 

1991:  Freddie Mercury  ( “The Queen” )  ( 45 år )

 

2004:  Arthur Hailey  ( 84 år )

 

 

 

Niels Jørgen Thøgersen

niels4europe@gmail.com  

www.niels-jorgen-thogersen.dk    +  EUROPE-AT-WORK    www.europe-at-work.be

+ EUROPA I ARBEJDSTØJET:  www.europa-i-arbejde.be

DAGEN I DAG

NIELS JØRGENs MORGENHILSEN

 

DEN 31. AUGUST

 

Ny udgave

 

DAGENS LÆNGDE:

 

I dag er 4 timer og 3 minutter kortere end den 21. juni. Dens længde er på 14 timer og 3 minutter – fra kl. 06.18 til l. 21.21.

 

Se mere om, hvor du er på:  www.dagenslaengde.dk

 

DAGENS NAVN:

I dag hedder BERTAs DAG. Hun var en kristen engelsk dronning, som omvendte kong  Edelbert  omkring år 500.

I Belgien hedder dagen MARIE, MÈRE ET MÉDIATRICE DE GRÂCE.   Det henviser til Jomfru Maria, der er mor til Jesus og samtidig møgler mellem Gud og mennesker.

 

DAGENS BEGIVENHED:

1997:    Diana , prinsessen af Wales, dør i en tradfikulykke i Paris.

 

DAGENS SPØRGSMÅL:

 

Hvorfor går myrer på rad og række ?

 

Vi har alle set, hvordan myrer næsten altid er i bevægelse. Og de går så godt som altid på en lang række - den ene efter den anden. Op og ned, til højre, til venstre. Vejen er normalt mellem deres store myretue, deres "rede", og steder med føde. Hvordan gør de det? Visse antiloper i Afrika har en særlig tegning på bagdelen, så dyrene bagved let kan se, hvordan de følger efter.  Har myrer mon det samme? Svaret er nej.  De følger hinanden, fordi de alle spreder en særlig lugt, som myrerne bagved simpelt hen følger efter.  Og lugtene kan iøvrigt tage forskellige former afhængig af, om de fortæller, at der er føde forude, eller der er en fare , eller andre myrer er i nærheden.

Hvordan ved vi det? Et videnskabeligt projekt i New York for nogle år siden påviste det. Forskerne havde på forhånd den formodning, at det drejede sig om en lugt. Derfor fjernede de med en gen-manipulation det gén i myrernes hjerne, som styrer deres lugtesans.  Og hvad skete?  De myrer, der ikke længere kunne lugte noget, fulgte ikke længere efter de andre myrer, men fór forvirrede rundt på en helt uorganiseret måde.

 

Dette er et meget interessant resultat. Også fordi - som vi ved, findes der enormt mange myrer i verden. En forsigtig beregning - lavet af andre forskere - siger, at der er mindst 1.400 myrer pr. menneske i verden.

 

PS: Når vi taler om myrer, ved du så, hvad udtrykket "at have ild i røven" hedder på engelsk?  Englænderne siger:   to have ants in your pants !

 

SPØRGSMÅLET TIL I MORGEN:

 

Vildtreflektorer -  hvad e r det? 

__________________________________________

DAGENS CITAT & KENDTE PERSONER:

 

1.    Gårsdagens citat:

      Lykke er et godt helbred og en dårlig hukommelse! 

                  Dette blev sagt af den svenske skuespillerinde  Ingrid  Bergman .                        Det er iøvrigt et gammelt kinesisk ordsprog.

 

 

2.    Dagens citat:

    Er de fleste de bedste – eller bare de fleste?

    Hvem af dagens personer har sagt det?

 

3.    Kendte fødte på denne dag:

    12:       Caligula   ( død 41 )

    1812:   Georg Carstensen   ( død 1857 )

    1866:   Georg Jensen   (  død 1935 )

    1880:   Wilhelmina   ( død 1962 )

    1928:   James Coburn   ( død 2002 )

    1933:   Kirsten Walther   ( død 1987 )

    1944:   Niels Hausgaard

    1945:   Itzhak Perlman

 

4.    Kendte døde på denne dag:

                   1654:   Ole Worm   ( 66 år )

                  1867:   Charles Baudelaire   ( 46 år )

                  1973:   John Ford   ( 81 år )

                  1986:   Urho Kekkonen   ( 86 år )

                  1990:   Henry From   ( 64 år )

                  1997:   Lady Diana   ( 36 år )

                  2006:   Peter Salskov   ( 54 år )

 

Niels Jørgen Thøgersen

 

niels4europe@gmail.com   

www.niels-jorgen-thogersen.dk    + EUROPE AT WORK: www.europe-at-work.be

+ EUROPA I ARBEJDSTØJET:  www.europa-i-arbejde.be   

 

Følg med i dagenes navne og historie

DEN 30. SEPTEMBER:

 

Dagens navn er HIERONIMUS DAG . Den er opkaldt efter en af de såkaldte kirkefædre . Han levede i årene 340 – 420 e.Kr. Og han var i mange år forstander for et kloster i Bethlehem. Han er især kendt som den, der oversatte Det gamle Testamente til latin. En oversættelse, der den dag i dag er den katolske kirkes autoriserede bibeloversættelse under navnet ”Vulgata”.

 

Legenden fortæller, at Hieronimus også engang pillede en torn ud af en løves pote.

 

DAGENS BEGIVENHED :    1791:   I Wien uropføres Mozarts Tryllefløjten .

 

DAGENS CITAT:   Der er simpelt hen ingen nosser i dansk teater. Dansk teater mangler sensualitet.

 

Hvem mon det stammer fra?

 

DAGENS SPØRGSMÅL:   At løbe hornene af sig – hvor kommer det udtryk fra?

 

Det kommer fra en gammel laugsskik, ikke mindst i Tyskland. En udlært lærling fik en hat med horn på hovedet og kaldtes nu Kornut (Kanut). Det kommer af   det latinske cornutus, der betyder forsynet med horn. Inden han blev svend, skulle han aflægge hatten og derved støde hornene af sig. Dette skulle markere, at han aflagde dyret i sig og blev menneske.

 

Udtrykket er senere kommet til at betyde, at f.eks. unge vildbasser skulle/ville kaste sig ud i et hektisk liv, så de derved kunne ”løbe hornene af sig”, dvs. blive mere fredelige og medgørlige.

 

Spørgsmålet til næste gang:   Ad Wandsbeck til – hvor stammer det fra? Og hvad betyder det?

 

 

Kendte fødte på denne dag:

 

1840:   Johan Severin Svendsen   ( død 1911 )

 

1908:   David Oistrakh   ( død 1974 )

 

1935:   Udo Jürgens

 

1936:   Flemming Flindt   ( død 2009 )

 

1956:   Frank Arnesen

 

 

Kendte døde på denne dag:

 

1955:   James Dean   ( 24 år )

 

1976:   Aage Fønss   ( 89 år )

 

1985:   Simone Signoret   ( 64 år )

 

1997:   Erik Aalbæk Jensen   ( 74 år )

UGEDAGENES NAVNE

 

Hvorfor hedder de det?

 

            1.  MANDAG:      Navnet kommet af ”Månedag”. På latin hedder den ”Dies Lunae”

Månens Dag.  På Middelalder-latin blev dagen også betegnet som

”Ferie Secunda” – Den 2. dag. Alt dette forklarer også, hvorfor dagen hedder Monday på engelsk og Montag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks. hedder Lundi på fransk.

 

                2.  TIRSDAG:      Dette navn kommer af den nordiske gud Tyr – Tyrs Dag.

                                              På latin hedder dagen ”Martis Dies” – ”Mars Dag”. Den germanske

                                              gud Tiwaz var ikke så meget en krigsgud, men mere en gud for

                                              retfærdighed og forhandlinger. Germanske soldater i romersk

                                              tjeneste stillede derfor altre op til ”Mars Thingsus”, dvs. Mars som

                                              Tingets beskytter.

                                              Alt dette forklarer, hvorfor dagen hedder Tuesday på engelsk og

                                              Dienstag på tysk. Og det latinske forklarer, hvorfor den f.eks.

                                              hedder Mardi på fransk.

 

                3.  ONSDAG:       Dette navn kommer fra  gammel nordisk: ”Odins Dag”.  På latin

                                              hedder dagen ”Mercurii Dies” – ”Merkurs Dag”. Nordboerne

                                              mente, at Odin, romernes Merkur og grækernes Hermes lignede

                                              hinanden. De var alle vandrende guder, der fulgte sjælene til

                                              Dødsriget  ( Hades / Hel ). Det engelske navn for dagen,

                                              Wednesday, kommer oprindelig også fra Odin. Tyskerne har i

                                              dette tilfældet valgt at kalde den Mittwoch – altså ”dagen midt i

                                              Ugen”. Og franskmændenes Mercredi kommer naturligvis fra

                                              Merkur.

 

                4.  TORSDAG:    Denne dag har navn efter den nordiske gud Thor – Thors Dag.

                                              Dens latinske navn er ”Jovis Dies” – ”Jupiters Dag”.

                                              En reference til den øverste romerske gud Jupiter og ikke til 

                                              planeten  Jupiter – der selvfølgelig er opkaldt efter guden, fordi

                                              den er den største af planeterne. Jupiter hos romerne svarer i høj

                                              grad til Zeus hos grækerne og til Tinis hos etruskerne. Det

                                              engelske navn Thursday og det tyske Donnerstag kommer begge

                                              fra Thor. Og latinernes navn for denne dag, f.eks. franskmænde-

                                              nes Jeudi, har sit ophav i Jovis = Jupiter        

                                             

 

                5.  FREDAG:       Dette navn kommer af gudinden Frigg, der var Odins kone.

                                              ”Friggs Dag”. Fejlagtigt tror mange, at det stammer fra gudinden

                                              Freja.  Frigg var frugsbarhedsgudinde. På latin hedder dagen

                                              ”Venesis Dies” – ”Venus Dag”.  Venus var også frugtbarheds-

                                              gudinde. Igen følger englænderne og tyskerne trop med Frigg –

                                              med  Friday og Freitag. Og franskmændenes Vendredi kommer

                                             fra Venesis ( Venus )

 

               6.  LØRDAG:       Dette navn kommer af det oldnordiske navn ”Laug”, der betyder

                                              bad eller vaske.  Dagen er altså ”Vaskedag”.  På gammel dansk

                                              blev dagen ofte kaldt ”Løverdag”.  Det latinske navn for denne

                                              dag er ”Dies Saturii” – ”Saturns Dag”.  I dette tilfælde har eng-

                                              lænderne fulgt Saturn og kaldt dagen Saturday. Tyskernes Sams-

                                              tag er muligvis også en gammel afledning fra planeten Saturn. Det

                                              samme gælder nok franskmændenes Samedi. Så nordboerne er

                                              alene om særligt at vaske sig på denne ugedag J

 

               7.  SØNDAG:       Ugens sidste dag har navn efter Solen. På oldnordisk hed den

                                             ”Sunnudagr” – ”Solens Dag”.  Det latinske navn fra omkring år

                                             300 var ”Dies Domenicus” – ”Herrens Dag”.  På et kirkekonvent

                                             i 380 blev det besluttet, at denne dag skulle være de kristnes

                                             helligdag. Dette forklarer også englændernes Sunday og tyskernes

                                             Sonntag. Og også hvorfor franskmændene kalder dagen Dimanche

                                             Og italienerne Domenico.

 

 

 

     Når man dykker ned i historien, så finder man næsten altid forklaringen! Og det gælder

     helt sikkert også for ugedagens navne på alle mulige andre sprog.

 

 

    Niels Jørgen Thøgersen

 

    April 2008 

 

    e-mail:  kimbrer@gmail.com

 

    Hjemmeside:  www.123hjemmeside.dk/kimbrer   PS: Og hvis du vil se min noget udvidede version om Names of alldays of the Week på min engelske hjemmeside, så finder du den her:

http://www.simplesite.com/kimbrer/7614299