Lær lidt himmerlandsk
Himmerlandsk for begyndere

KIMBRISK ORDBOG

  


                                           
                                            A tøges:                Jeg synes

                                            Bette:                    Lille

                                            Boren:                   Trillebøren

                                            Bråklhued:            Rodehoved


                                            Bæjr:                     Bedre
 

                                            Børrn:                    Bundt  (f.eks. af 
                                                                           halm )

                                            Båvser:                  Bukser

                                            Dein'n                    Læreren

                                            De æ' så gal:          Det er ikke så slemt

                                            Dåw-r:                   Morgenmad


                                            Fjowten:                Fjorten


                                            Flow:                     Flue


                                            Flywer:                  Fly; flyvemaskine

                                            Fowal:                    Farvel

                                            Fuerti:                    Spisetid


                                            Fæ(the)r:               Fødder

                                            Fåstån:                   Forstået


                                            Fåwl:                      Fugl

                                            Galsenne:               Vred; hidsig

                                            Gnallik:                  En lille ting ( sten osv)

                                            Grævning'n:           Grebningen

                                            Grøwt:                    Grøft


                                            Hjallerkåhr:            Højtgrinende, lidt

                                                                           løssluppen kvinde

 

                                            How:                       Huske


                                            Hue(the):                Hovedet

                                            Huuser:                  Strømper


                                            Hwål:                      Hul

                                            Hyll:                       Reol; hylde

                                            Hæjst:                    Hest

                                            Høw:                      Høj 


                                            Jen:                       Én eller ét                                            Ka do:                    Kan du

                                            Ka do':                   Kan du ikke

                                            Ka do nøwes mæ det?

                                                                         Kan du nøjes med det
 

                                            Kløvning:               Dumrian 

                                            Knæjt:                   Knægt; dreng

                                            Kowhuse':              Kostalden

                                            Kråsveien:             Korsvejen

                                            Kåw:                      Ko


                                            Kåwhuu'set:           Stalden

                                            Kuen:                     Kone, hustru

                                            Ky'er:                    Køer


                                            Kællen:                  Brønden

                                            Kærken:                Kirken
 

 Kærven:                Kirkegården 


 Kæver:                  Kæber

 Løjt:                      Lygte

 Låån:                     Loen, laden  


 Mo'torsykkel:         Motorcykel

 Mæje:                    Middag; middagsmad

 Mæjesøwn:            Middagssøvn

 Møng'n:                 Møddingen

 Måi:                       Meget 

 Nier:                      Nede

 Nies:                      Næse

 Næjn:                    Neden

 Næjst:                   Næste


 Nætter:                 Aftensmad   

 Nøj:                       Noget

 Pjokhued:              Pjattet person
 

                                         Pojkok:             En ringe og lidt ussel
                                                                   person

                                        Pjalt:                  En ringe person

                                        Præjst:               Præst

                                        Rinke:                Cykle; køre meget
                                                                    rundt

                                        Ruttebil:             Bus; rutebil

                                        Skii mæ'ed:        Pyt med det !

                                        Skjååt:                Skjorte

                                        Skuel:                  Skole

                                        Skåsdien:            Skorsten

                                        Skåw:                  Sko

                                        Skååhat:             Paddehat; svamp

                                        Slantr:                Penge

                                        Snåthwalp:        Uartig dreng

                                        Somm'tier:        Af og til; sommetider

                                        Sdien:                Sten

                                        Skoller:             Skulder

                                        Skånken:           Endestykket på et 
                                                                   brød

                                        So(the)wåhn:    Sodavand

                                        Stikken:            Modvillig;
                                                                  Rasmus Modsat

                                        Stångn:             Stangen

                                        Sææm:              Søm  ( et søm )

                                        Så'n:                  Sådan

                                        Tebag'               Tilbage

                                        Towli:                Tosset

                                        Tråw:                Tro

                                        Træls:                Kedeligt; 
                                                                   uinspirerende

                                        Tøl:                    Tolv

                                        Tøste'                 Tørstig


                                        Tøw:                   Tøj

                                        Tåenhuuh:         Tordenhoved; lidt
                                                                    klodset, ikke så
                                                                    intelligent mand

                                        Uh'n:                  Sur, gal

                                        Un'en:                Middagsmad  (kl. 12)

                                        Vånter:              Vanter, handsker

                                        Wonni:               Orne

                                        Wåt:                   Været


                                        Ølle:                   Elleve


                                         Øwn:                 Øjne

                                         Øwr:                 Over

                                         Å griin:             At le; at smile

                                        
 Å harr:             At harve

                                         Å høøst:            At høste

                                         Å plow              At pløje

                                         Å reis:               At rejse

                                         Å åpløv:            At opleve


PS: Listen vil blive løbende udvidet.

      Forslag modtages gerne på:  niels4europe@gmail.com   
Kimbrertyren - på Vesterbro i Aalborg