Prøv alle de nye fornøjelser
SKYPE - en praktisk manual

S K Y P E

Hvordan gør man

Om at starte:

1.     Download SKYPE gratis fra www.skype.com

(skal kun gøres én gang)

 

2.     Klik på:  JOIN US

 

3.     Create an account  ( fyld on-line skemaet ud)

 

4.     Vælg dit eget Login og dit eget password ( og husk dem!)

 

5.     Klik på I AGREE and Continue

 

6.     Nu er du SKYPE burger  J

 

7.     Få SKYPE kontakter installeret:

 

·        Klik på CONTACTS i øverste bjælke til venstre

·        Søg efter folk på deres navn eller deres skype navn, hvis du har det

·        Når deres navn dukker op, klikker du på det, og de er installeret i dit system

·        Hvis du vil skrive fastnet-telefonnumre ind i dit SKYPE system, så går du også op i Contacts og klikker på Add Contacts og derefter på Save a phonenumber: skriver navn og telefonnummer ind og saver.

 

 

 

 

Om at bruge SKYPE, når din konto er oprettet:

 

1)    Klik på dit SKYPE ikon  ( eller skriv www.skype.com)

2)    Skriv dit Login og Password  - og klik  (hvis der bliver bedt om det – hvis SKYPE automatisk åbner, er det ikke nødvendigt)

3)    NJ/LL:      login:  kimbrer  Psw.:  toHeHYfE

4)    Nu er du inde på Skype siden

5)    De kontakter, der er on-line, har et grønt flueben foran deres navn

6)    Dobbeltklik på navnet – og vælg mellem Call eller Video Call

7)     SKYPE ringer op

8)    Nu kan du snakke ubegrænset med andre SKYPE brugere – gratis

9)    Hvis forbindelsen af en eller anden grund afbrydes, kalder du bare op igen

10)        Når samtalen er slut, klikker du på: END CALL

11)        Af og til bliver du umiddelbart efter bedt om at svare på (ved at klikke i et skema) om forbindelsen var tilfredsstillende eller ej)

12)        Når du har lavet en SKYPE konto og der er penge på den, kan du også ringe op til alle fastnet-telefoner i hele Europa ( 5,99 € pr. måned ) eller til alle fastnet telefoner i verden (10,49 € pr. måned)

 

Se iøvrigt min note SKYPE – BETTER THAN EVER  for flere detaljer.

 

Niels Jørgen Thøgersen

kimbrer@gmail.com

SKYPE - oversigt over alle de nyeste muligheder

A Communications 2.0 Tool

 

 

SKYPE – BETTER THAN EVER

 

                         17 important benefits from installing and using the free service SKYPE

 

1.   You can speak free of charge with all 483 million SKYPE users all over the world ( including me J )

 

2.   The programme is FREE – and it takes 3 minutes to install

 

3.   More persons can speak and listen in both ends of the conversation

 

4.   You can with SKYPE easily make a free telephone conference with up to 100 participants. A smaller number is probably more manageable !

 

5.   With a web camera ( either in your laptop/netbook already or easy to install via your USB connection) you can be seen by the people you talk to. And you can see them live, if they also have a web cam at their end

 

6.   You can free of charge CHAT with all other SKYPE users in a small box, which you write in very easily – and click: Then your friend at the other end has got your message on his screen, if his computer is open. If not, your message will appear when he opens his computer next time

 

7.   You can very easily find other SKYPE users in a simple catalogue, which covers the whole world. You click on Search and write their name or their SKYPE name, if you have that. And there they are.

 

8.   With SKYPE you can also call normal fixed phones all over the world. At the moment it costs about 0,016 € per minute – wherever you call to.

 

9.   For the amount of about 5 € a month you can from Skype call all fixed phones in 25 European countries for free. As often as you like. And as long as you like.

 

Instruction:  Open SKYPE; Open TOOLS; Open: Go to my Account Page; Sign In; Click on: Call Phones; Select: Unlimited Europe Settings

 

10.   For the monthly amount of 10.50 € you can do the same to all fixedphones in 43 countries worldwide

 

11.   You can also call all mobile phones in the world directly from SKYPE. It will cost you more than calling a fixed phone. But much less than calling from a mobile phone

 

12.   You can also send sms massages (text messages) from SKYPE. It is much easier from the computer than from a normal mobile phone. It costs about 0,04 € per message. The price differs from country to country

 

 

13.   You can transfer your incoming calls automatically to your normal phone or to your mobile phone, if your SKYPE is not open

 

Instruction:  Open SKYPE; Click on TOOLS; Then click on OPTIONS in the buttom; Click on Call Forwarding & Voicemail ( at the buttom ): In the Call Forwarding settings:  make a mark and add your phone number  ( remember 00 in front )

 

Each time an incoming call reaches you this way you automatically pay a small amount from your Skype account.

 

But it means that people can ALWAYS call you on Skype even if you are not anywhere near your computer J

 

14.   You can also get a SKYPE Voice Mail ( answering machine ), where people under all circumstances can leave you a message

 

15.   SKYPE-IN:   You can through Skype also buy a normal telephone number in another country than where you live. They call it an on-line number, because the call to you goes via the internet.  This is possible in the following countries in Europe:

 

      UK, France, Germany, Denmark, Sweden, Finland, Italy, Malta, Hungary, Poland, Estonia, Ireland, Netherlands, and Romania.     More to come.

 

And you can also buy such local numbers in the following countries outside Europe:  US, Canada, Japan, Korea, Australia, New Zealand, Hong Kong, South Africa, Brazil, Chile and Mexico.

 

 This makes it possible for your friends and contacts in those countries (if they do not use SKYPE ) to call you on this number and only pay local phone price. And you will receive their call on SKYPE. This service will cost you  50 € per year per number. Independently of how much it is used. This service is called SKYPE IN.  I have myself such a number in Denmark:  3698 0830

 

 

16.   If you don’t like sitting near your computer, when you want to SKYPE somebody, you can buy a wireless phone, which works with SKYPE all over the house – and in your garden J   There are several products. Mine is called “Olympia”. It also works like a normal wireless phone.

 

17.   You don’t even need to open your computer to use SKYPE. You just buy one of the new WiFi portablephones, which work with SKYPE. One of the first came from the company “Netgear”. Mine is a “Belkin”. I am very satisfied with it.  You have to have a WiFi network to be able to use it. And you can use it on all Internet Hotspots and everywhere, where you one way or the other can get access to a WiFi network.  All at no cost.

 

 

 

 

 

               

          So – dear friends:  WHAT ARE YOU WAITING FOR ??

        

          Get all these advantages by downloading SKYPE for free and very easily - NOW:

 

                                                         www.skype.com   

 

          Niels Jørgen Thøgersen

 

          SKYPE name:  kimbrer                 e-mail:   kimbrer@gmail.com  

 

 

          www.Niels-Jorgen-Thogersen.dk   

Skype er meget mere end gratis snak

SKYPE  -  Nu totalgod

 

S K Y P E

 

-         bedre end nogensinde   -

 

 

15 store fordele ved at installere og bruge S K Y P E:

 

1.      Du kan tale gratis med alle 136 millioner SKYPE brugere i hele verden

 

2.      Programmet er gratis – og det tager 3 minutter at installere

 

 

3.      Flere personer kan tale og lytte i begge ender af samtalen

 

4.      Du kan med SKYPE let lave en gratis ”telefon-konference” med op til 100 deltagere. Et mindre antal er dog nok mere praktisk!

 

 

5.      Med et web camera  tilsluttet (let!) kan man se den/dem, man taler med. Også det er gratis. Du kan dog også hurtigt klikke dit kamera fra, hvis du ikke er ”se-bar”!

 

6.      Du kan gratis Chatte med alle andre SKYPE brugere i en lille box, som man meget nemt skriver i – og klik: Så har modtageren fået din besked på sin skærm, hvis den er åben. Ellers kommer den frem, når hans eller hendes computer åbnes næste gang

 

 

7.      Du kan let og elegant finde andre SKYPE brugere i et lettilgængeligt katalog, der dækker hele verden. Du skal bare kende deres navn eller deres særlige SKYPE-navn

 

8.      Du kan med SKYPE også ringe til almindelige fastnet-telefoner over hele verden. Det koster i øjeblikket ca. 12 øre pr. minut – uanset hvor du ringer til. Der er udsigt til, at det bliver endnu billigere inden længe

 

 

9.      Du kan også ringe til alle mobil-telefoner i verden direkte fra SKYPE. Det koster mere end at ringe til en fast telefon. Men meget mindre end at ringe fra en mobiltelefon

 

10.  Du kan også sende SMS direkte fra SKYPE. Det er meget nemmere at gøre med computerens tastatur end med en normal mobiltelefon. Og det koster ca. 33 øre pr. sms fra Danmark

 

 

11.  Du kan omstille indkommende samtaler automatisk til din normale telefon eller til din mobiltelefon, hvis du ikke har SKYPE åbent.

12.  Du kan også få en Skype Voice Mail (telefonsvarer), hvor folk under alle omstændigheder kan lægge besked til dig.

 

13.  Du kan også købe et normalt telefonnummer i et andet land, end det du bor i. For eksempel kan du købe et almindeligt engelsk telefonnummer. Eller et alm. amerikansk telefonnummer. Eller et fransk. Så kan din venner og kontakter i disse lande (hvis de ikke bruger SKYPE) ringe til dig på det nummer og kun betale lokal takst. Og du modtager samtalen via SKYPE. Den fornøjelse koster dig 260 kr. om året pr. nummer. Uanset hvor meget det bruges.  Denne service kaldes hos SkypeIn.    Jeg har selv et sådant telefonnummer i Danmark:  3698 0830

 

14.  Hvis du ikke har lyst til at sidde ved din computer, når du vil ”Skype”, så kan du købe en trådløs telefon, der virker via Skype over hele huset – og i haven.  Der er flere mærker. Min hedder ”Olympia”. Den virker også som almindelige trådløs telefon

 

15.  Det nyeste er, at du slet ikke behøver at tænde for din computer for at bruge SKYPE.  Du køber en af de nye WiFi bærbaretelefoner, der bruger SKYPE.  En af dem kommer fra firmaet ”Netgear”. Den kan tilmed ikke bare bruger hjemme på dit eget WiFi net. Du kan bruger den på alle hotspots og alle steder, hvor du har eller kan få adgang til et WiFi netværk.

 

 

 

                         Så som Tordenskjold ville have sagt:  Hvad dælen nøler du efter !!

 

                         Få alle disse fordele ved hurtigt og gratis at downloade SKYPE fra:

 

http://www.skype.com/    

 

 

                         Niels Jørgen Thøgersen

 

                        Maj 2008

 

                          SKYPE-navn:  kimbrer            e-mail:  kimbrer@gmail.com