VEDDINGE BAKKER - Herlighed i fuld flor
Gang I Veddinge
Veddinge Bakker er den flotteste del af den nye Odsherred Kommune! En af omkring 30 lokaliteter i området.

Jeg har sat mig for at vandre MINDST 1 gang på hver eneste vej i hele området i løbet af sommeren 2007.

Følg med i "GANG I VEDDINGE" på denne side !  Nyt hver dag - næsten!


“ G A N G  I  V E D D I N G E “

 

A

 

Ahornbakken:  4.7.;

Ahornvej:  29.7.;


Algade: 16.7.;
 

Asavænget:  15.7.;

Asnæs Centret:  1.7.; 15.7.;

 

B


Bøgevej: 29.7.;

C

 

D


Dommergårdsvej:  29.7.;

E


Egebakken:  14.7.;

Egeskovvej:  13.7.;

Egevej:  29.7.;

Ellebakken: 14.7.;

Enebakken:  4.7.;

 

F

 

G

 

Grusbakken:  30.6.;


Grønnehavestræde: 16.7.;
 

H


Havnegade:  16.7.;

Hulvej:  15.7.;

Høve Bystræde:  29.7.;

Høve Strand:  15.7.;

Høve Stræde:  15.7.; 29.7.;

Høvevej: 29.7.;

I

 

J

 

K

 

Kildevangsvej:  4.7.;


Klintebakken:  15.7.;
 

Kollevej:  4.7.;

 

L


Leifa Tværvej: 29.7.;

Lerbakken:  30.6.;


Lindevej:  29.7.;

Lyngvangen: 31.7.;

M


Markvejen i Veddinge:  14.7.;

Morænebakken:  14.7.;

Møllestræde: 29.7.;

N


Nordre Leifavej: 29.7.;

Nordtoften: 29.7.;

O

 

Odden Færgehavn:  1.7.;

 

Odden Havn:  1.7.;

 

P


Pavillionvej:  15.7.;

Pilebakken:  4.7.;

 

Q

 

R

 

Ringbakken:  25.6.; 14.7.;

 

Rishøj:  4.7.;


Rørvig Havn:  16.7.;

 

S

 

Sandbakken:  Hver dag !

 

Skamlebækvej:  4.7.;

 

Skelbakken:  30.6.;

 

Stenbakken:  25.6.;


Stenholmen: 29.7.;
 

Stjernebakken:  4.7.;

 

Strandbakken: 4.7.;

 

Strandgårdsvej: 4.7.; 14.7.; 15.7.;


Svanestræde:  16.7.;
 

Svellebakken:  4.7.


Sverrigsvej: 29.7.;
 

T

 

Tjørnebakken:  4.7.;


Toftevej:  5.7.;

Toldbodvej: 
16.7.;
 

U

 

V

 

Veddinge Strand: 30.6.; 14.7.; 15.7.;


Veddingevej:  14.7.; 15.7.; 29.7.;

Vestre Leifavej: 29.7.;

Vibeengen:  29.7.;
 

W

 

Y

 

Æ

 

Ø


Østre Leifavej:  29.7.;

Å

 

 

 

NJT – 1.8.2007 
Liselotte på vandring i de gemytlige Veddinge Bakker med Sejerøbugten i baggrunden :)
Læs mere om Veddinges historie m.v.

Oplev VEDDINGE BAKKER

 

 

1.

Veddinge Bakker ved Sejerøbugten i Odsherred har en historie, der går helt tilbage til den sidste istid, der sluttede for omkring 10.000 år siden. De store bakker blev dannet af ismasserne, der skubbede jordmasserne foran sig. Og da isen senere smeltede og trak sig tilbage, lå de store, smukke bakker tilbage.  Bakker, der var forbundet til resten af Sjælland ved en smal tange. På denne tange blev borgen Dragsholm bygget for knap 800 år siden for at holde fjender og andre uønskede besøgende ude fra det, der fik navnet Ods Herred.

 

Først i 1870’erne besluttede lensgreven på Dragsholm, Zypthen-Adeler, at den fladvandede fjord inden for bakkerne skulle inddæmmes. Det var Lammefjorden. Det var efter tabet af Sønderjylland i 1864, hvor man n u levede efter parolen ”hvad udad tabes, skal indad vindes”. Derfor inddæmningen. Fiskerne protesterede, men det hjalp ikke.  I dag kommer nogle af Danmarks bedste og tidligste gulerødder og kartofler herfra.

 

2.

Navnet Veddinge  har oprindelse i oldtiden. Mere vides ikke. Folkesangeren Frode Veddinge har sikkert lånt navnet – dog ikke så langt tilbage. Landsbyen Høve – Danmarks højest beliggende landsby - ved siden af bakkerne er også fra forne tider og har ligget der altid. Modsat stationsbyerne Fårevejle og Asnæs, der er nyere påhit – i hvert fald i deres nuværende form.

 

3.

Vort hus ligger på Sandbakken 2 i udstykningen Strandgården. Strandgården var indtil 1963 hjertet af en stor frugtplantage, der fyldte alle bakkerne på det sted.  Nu blev den udstykket med en række begrænsninger – f.eks. at ingen træer og buske må være højere end 2,5 m. Det betyder, at alle har udsigt til havet.  Og de gode vandreture op og ned ad bakkerne giver en fyndig kondition og flotte oplevelser. Huset blev bygget i 1977-78.

 

4.

Udsigten fra husets balkon er mod nord – mod Sejerøbugten.  Tværs over bugten fra vor strand og stik nord er der fra strandkant til strandkant ialt 12 km. Men da vejret næsten altid er klart, er der en herlig udsigt. Ude i bugten er der mange steder meget dybt – med kærlig hilsen fra afløbet fra ismasserne i sin tid. Normalt er der ingen skibe. Det var der dog i 1808, da Peter Willemoes søgte tilflugt med sin fregat ”Prins Christian” for de engelske krigsskibe. De fandt ham alligevel, og i et gevaldigt søslag i bugten måtte Willemoes og hans skib bukke under over for overmagten. Han ligger med nogle af sine folk begravet på Odden Kirkegård.

 

5.

Når man vil ned til stranden (hvor der meget sjældent er andre mennesker, selv om den er offentlig) kan man ad de forskellige veje i udstykningen gå derned. Man kan også lige bag vores have (mellem vor have og Strandgårdsvej) gå på en offetlig sti helt ned til vandet. En dejlig tur begge veje.

Man kan også gå ud på Strandgårdsvej, godt 100 meter til højre og så ned ad Egebakken. Det er en anden udstykning, men også med offentlig vej/stier til stranden. Flot, flot udsigt. Om morgenen kan man af og til møde ræve nede ved skoven.

Hvis man vil bade, kan man gå ud, hvor man vil. De bedste steder kan man finde lige neden for den sti, som går bag om vort hus. Og et stykke mod vest – dér hvor stien oppe på græsset hører op.

Eller også kører/går man ned til stranden ved Høve Camping i bunden af Sejerøbugten. Her kan man installere sig i klitterne (strandstole kan stærkt anbefales) og bade i det ret flade vand. Her er det muligt at gå ret langt ud.

 

6.

Hvis man vil opleve noget andet, er Esterhøj ved Høve en vandretur værd. Den består af 3 gravhøje fra bronzealderen. Den højeste er 63 m over havet og er ikke udgravet. I 1920 rejste lokale beboere den store kampesten på højen til minde om genforeningen med Sønderjylland. Den er trukket af heste og mennesker hele vejen nede fra stranden, hvor den lå før. Det tog 11 dage. Iøvrigt har der fra gammel tid været særlige relationer mellem Odsherred og Sønderjylland.

 

Den anden høj er speciel på den måde, at den er grav for filmdirektør Ole Olsen – ham, der grundlagde Nordisk Film. Han stammede fra et fattigt husmandssted i Starreklinte nogle km længere vestpå. Da han blev en rig og kendt mand, købte han Esterhøjgaard som lystejendom. Det er den, der i dag er Høve Friskole lige på bakken. Da hans kone døde i 1936 og hendes urne i første omgang blev stjålet på urnekirkegården i Bispebjerg – men senere genfundet – fik han tilladelse til at have en familiegrav i den anden høj på Esterhøj. Gravkammeret er flot dekoreret af lokale kunstnere, og Ole Olsen ”holdt selv sit indtog” i gravkammeret, da han døde i 1943. Formelt må gravkammeret ikke åbnes i 200 år. Men tunger på egnen fortæller, at familien ofte holder fest på Ole Olsens fødselsdag inden i graven. Iøvrigt boede Ole Olsen i sine sidste år i den røde bungalow, der ligger på bakken lige over for den flotte parkeringsplads i Høve. Han lod selv huset bygge. Og han købte også Skovgården ( den store gård med de mange vinduer på vejen fra Høve mod Veddinge ). Den ville have have udstykket til feireboliger til sine ansatte på Nordisk Film. Det blev dog aldrig til noget, og han solgte den i 1930’erne til den nuværende ejers far. I dag er den en stor gård med tilhørende galleri og et par ferielejligheder.

 

Der er en fænomenal udsigt oppe fra Esterhøj. I alle retninger. Og endda bænke til at nyde den fra. En madkurv med diverse lækkerier til gane og drøvl smager ekstra himmelsk heroppe J

 

7.

Hvis man har lyst til en vandretur over markerne, er det også muligt. Man går fra huset ud på Strandgårdsvej og til højre ca. 3-400 m. Når man på højre hånd har Morænebakken, kan man til venstre gå tværs over en mark på en offentlig sti. Glimrende udsigt. Og glimrende muligheder – i hvert fald om sommeren – for at plukke en flot buket af markblomster i alskens farver. Når man kommer til landevejen for enden af markstien, kan man enten tage den korte vej hjem ad asfalten til venstre eller den noget længere – men stadig menneskelige – til højre ned igennem den hyggelig landsby Veddinge.

 

8. Længere mod vest kan man gå herlige ture i naturen omkring Skamlebæk (den høje TV og radiomast). Heroppe er udsigten nok den bedste i området. Nedenfor tættere på vandet ligger en masse tynde radiomaster. Det var knudepunktet i Lyngby Radio, som alle søfarendes liv og lemmer ofte i mange år afhang af. Nu har GPS overtaget denne funktion. Og TDC er nu ejer af hele molevitten.

 

9. Vil man sig selv det allerbedste hvad frisk luft og natur angår, kører man ud på OrdrupNæs(igennem landsbyen Ordrup) og parkerer på en lille parkeringsplads til højre for vejen. Her kan man langs stranden og ude i det åbne terræn opleve et helt uspoleret og herrrrrrlig natur. Hele året rundt. Af og til er der får og kreaturer derude. Men helt fredelige. Og det er et supersted at se og især høre lærken, når det er på de tider.

 

10.

Skal man ud på noget, man aldrig har oplevet før, kører man til Havnsø havn og tager den lille færge over til Nekselø.  Den tager ca. 20 minutter, og når man kommer frem, er man i en helt anden verden. Ikke blot har de få biler derovre ingen nummerplader. Der er stort set ikke andet derovre end nogle få gårde, en lejrskole i syd og en kæmpe mågekoloni ude i nord. Der kan være lige meget larm fra begge – men ikke noget, der generer overhovedet. Det tager ca. 2 timer at vandre øen rundt. Her oplever man en meget bakket og flot natur. Og i pagt med fugle – der af og til protesterer mod forstyrrelsen. Husk at medbringe fornødenheder. Der er intet at købe derovre. En lille bitte gammel kirke er det mest seværdige af det menneskeskabte på øen. Og husk at komme med den sidste færge tilbage!

 

11.

Når det kommer til indkøb, kan slagter Adolfsen i Fårevejle Kirkeby stærkt anbefales. Selv om han er temmelig dyr.  Simpelt hen en af de bedste slagtere nord for Sydpolen. Også til færdige retter, hvis man ønsker det. En meget anderledes og særdeles god slagter er Nr. AsmindrupSlagterhus – kun åbent torsdag til lørdag. Her kommer man ind i en rigtig gammel forretning. Varerne er hjemmelavede og fantastisk velsmagende. Og altsammen til meget venlige priser.

 

Superbrugsen i Asnæs er også virkelig god, ikke mindst til vin. Uddeler/direktør Leo er mester i vin. Som han selv siger: ”Hvis I ikke kan li’ vinen, ringer I bare. Så kommer jeg og drikker den!”. Brugsens filial ude på Lyngen er længere åben end den i Asnæs, hvis man er sent ude.

 

Herudover kan de mange lokale gårdbutikker anbefales. En af de bedste er den midt i Høve –  Fru Karlsens Butik – lige over for stien op til Esterhøj.  En meget større og rigtig af slagsen er Sidinge Gårdbutik  i landsbyen Sidinge på den anden side af Vig. Sikke oste, f.eks.

 

Hvis man er til fisk (som jeg ikke er!) kan man købe dem på havnen i Havnsø. Og i Odden havn ude på Odden er der et godt røgeri. Af behandlede havprodukter skulle de særlige Hørve Sild far firmaet Lykkeberg kunne anbefales. Røgeriet og fiskeforretningen på Rørvig Havn er nok den allerbedste.

 

Og så er der lige det med VIN:  Kims Vinkælder på Rådhusvej i Asnæs ( lige over for stationen ) er lige åbnet ( forår 2008 ). Her kan man købe mange forskellige slags vine – dog ikke dem af den billigste slags. Det er nærmest et MUST at prøve den.

 

12.

Endelig er vi sidst – men ikke mindst – kommet til gode spisesteder på egnen.  Min første anbefaling er den nye restaurant Bothwell  nede på den nye golfbane ved Fårevejle Kirkeby. Alle er mere end velkommen. Man behøver ikke have en golfkølle i hånden for at spise der. Lækker mad til en meget billig penge. Og så kan man også sidde udenfor og nyde den flotte natur, hvis man vil det.

 

Nede i skoven ved vandet i Høve ligger Høve Skovpavillion, der har traktement i weekenden. Også eftermiddagskaffe m.v. I weekenden om sommeren ofte med hyggelige musikarrangementer.

Vil man noget lidt dyrere og virkelig godt, bør man prøve ”Den gyldne Hane” ude i Havnebyen på Odden. Samme sted ligger den helt nye restaurant Sjællands Rev, so også skulle være et besøg værd. Eller restauranten på Havnsø Hotel. Madstedet” på hovedgaden i Nykøbing skulle også være godt. Og noget ganske særligt er selvfølgelig ”Lodsoldermandsgården” ved Rørvig Havn.  Og så er der selvfølgelig restaurant Fadeburet på Dragsholm Slot. Her er det mad-filosofiske fundament de lokale råvarer fra den omkringliggende Lammefjord.

 

Selv tager vi et par gange om året ned på Bromølle Kro nogle km syd for Jyderup. Jo, ganen skal da også leve godt J  

 

Go’ fornøjelse!

 

Liselotte & Niels Jørgen Thøgersen

 

Den 10. JULI 2008

 

2. udgave.

  

 

Hjemmeside:   www.Niels-Jorgen-Thogersen.dk  

 

Blomstermand i Veddinge Bakker Juli 2007
Vor nye kommune: ODSHERRED KOMMUNE
Odsherred Kommune dækker hele Odsherred ned til en linje fra nord for Holbæk og vestpå. Den har 33.000 indbyggere (+ 25.000 i sommerhusene). Den har dermed Danmarks største sammenhængende sommehus-område.

Kommunen er en sammenslutning af 3 kommuner:
Dragsholm, Trundholm og Nykøbing-Rørvig.

Borgmester Finn Madsen (S) holder til på rådhuset i Højby.

Hvis du løbende gerne vil følge med i den dynamiske kommunes liv og levned, så ta' af og til et godt kig på dens nye hjemmeside:

http://www.odsherred.dk
Borgmesterens kontor med det europæiske og det danske flag - og en lille motorcykel :)
Odsherred Kommune: Besøg på lokaliteter

ODSHERRED KOMMUNE:  Lokaliteter

 

NJT besøg i hver af dem sommer 2007 

 

 

 

A

 

Abildøre:

 

Anneberg:

 

Asnæs:  25.6.; 27.6.; 1.7.; 6.7.;  9.7.; 15.7.; 26.7.; 29.7.; 6.8.;

 

Asnæs Indelukke: 29.7.;

 

Atterup:

 

Atterup Huse:

 

B

 

Birket:

 

Bjergesø:

 

Bognæs:

 

Bråde:

 

Bøsserup Huse:

 

C

 

D


Dragsholm Slot:

Dybesø:

 

E

 

Eg ebjerg:

 

Egenæs Huse:

 

Ellinge Lyng:

 

Eskilstrup:


Esterhøj:
 

F

 

Frenderup:

 

Fårevejle Kirkeby:  25.6.; 29.6.;

 

Fårevejle Stationsby:  25.6.; 28.6.; 2.7.; 5.7.; 6.7.; 10.7.;

 

G


Gniben:

Grevinge:

 

Gundestrup:

 

Gudmindrup Lyng:

 

 

 

H

 

Havnebyen:

 

Herrestrup:

 

Holte:

 

Hovvig:


Hyrhøj:
 

Højby: 13.7.; 27.7.

 

Højby Lyng: 13.7.;

 

Høllerup:

 

Hønsinge:

 

Hønsinge Lyng:

 

Hørve:

 

Høve:  15.7.; 29.7.;


Høve Skovpavillion:   
15.7.;

I

 

J

 

Jyderup:

 

Jyderup Lyng:

 

K

 

Kakkelovnskrogen:

 

Kelstrup: 9.7.;

 

Klint:

 

Kollekolle:

 

Kongsøre:

 

Korshage:

 

Kårup:

 

L

 

Lestrup:

 

Lille Egebjerg:

 

Lumsås: 27.7.;

 

M

 

Moseby:

 

N

 

Nakke:

 

Nr. Asmindrup:

 

Nygård:

 

Nykøbing: 31.7.;

 

Nyrup:

 

O

 

 

Odden Færgehavn:  1.7.; 7.7.;

 

Odden Havn:  1.7.;


Odsherred Dyrepark:  10.7.;
 

Ordrup:  29.6.; 5.7.; 27.7.; 7.8.;

 

Ordrup Næs: 7.8.;

 

Ostrup:

 

Overby Lyng:

 

P

 

Plejerup:

 

Prejlerup:

 

Q

 

R

 

Riis:

 

Rørvig: 16.7.; 31.7.;

 

S

 

Sidinge:

 

Skamlebæk:


Skippinge: 7.8.;
 

Snavhuse:

 

Sneglerup:

 

Sonnerup:

 

Starreklinte:

 

Stenbjerg:

 

Stenstrup:

 

Strandhuse:

 

Stubberup:

 

Stårup:

 

Svinninge:

 

 

 

T

 

Tengslemark Lyng:   24.7.;

 

Toftevang:

 

U

 

Unnerup:

 

V

 

Vallekilde:

 

Veddinge:

 

Veddinge Bakker: Hver dag 🙂


Vejrhøj:
 

Vig:

 

Vig Lyng:

 

Vindekilde:


Vraget:
 

W

 

Y

 

Yderby:

 

Yderby Lyng:

 

Æ

 

Ø

 

Å

 

Åsevang:

 

Åshuse:

 

Åstofte:

 

 

NJT – 8.8.07

Det seneste nyt fra Odsherred
On-line nyheder er alletiders. Man kan let og elegant være opdateret med det seneste nye fra hvor som helst.

Dette gælder også Odsherred.  Ta' ind imellem et kig på:

NETAVISEN ODSHERRED DIREKTE:

http://www.odsherreddirekte.dk/default.asp?show=page&id=8828ODSHERRED - PRAKTISKE KONTAKTER

ODSHERRED – PRAKTISKE KONTAKTER

 

 

 

 

A

 

 

Apotek:  Asnæs Apotek,  Asnæs Centret 7, 4550 Asnæs   Tel. 5965 0600

 

B

 

Bageri:   Guldbageren i Fårevejle,  Tuborgvej 2, 4540 Fårevejle.  Tel. 5965 5838

 

Banker:   *  NORDEA,  Asnæs Centret 3, 4550 Asnæs  Tel. 5962 8500

                 *  DANSKE BANK,  Storegade 22, 4550 Asnæs   Tel. 4512 0620

 

 

Blomster:   * Gartnergården,  Odsherredvej 5, 4572 Nørre Asmindrup  Tel. 5932 4131

                   * Byens Blomster, Adelers Alle 131, 4540 Fårevejle   Tel. 5965 3010

                                              

 

Bromølle Kro  Slagelsevej 78, 4450 Jyderup  Tel. 5825 0090 

                         e-mail:  mail@bromoelle-kro.dk     www.bromoelle-kro.dk  

 

Brugsen:  *    Superbrugsen Asnæs, Asnæs Centret 1, 4550 Asnæs  Tel.  5965 0002

·        Superbrugsen i Vig Lyng, Lyngvej 187, Vig Lyng, Vig  Tel. 5931 5201

·        Dagli’ Brugsen, Adelers Alle 146, 4540 Fårevejle  Tel. 5965 3060

 

 

C

 

Citroën   Nykøbing Sjælland Autocenter, Nordlysvej 3, 4500 Nykøbing S

                                                                     Tel. 5991 0400

 

                Autohuset Stormgaard,   Tåstrup Møllevej 6, 4300 Holbæk   Tel. 5943 1313

,

D

 

E

 

Elektriker:  Per Damgaard   Vallekildevej134, 4534 Hørve

                                                Tel. 5965 6288  Mobil: 4011 6288  e-mail: damgaard.per@mail.dk

 

El-forsyning:  SEAS-NVE  Hovedgaden 36, 4560 Vig   Tel. 7029 2929 

 

EXPERT TV Radio, Computere    Skarridsøgade 43, 4450 Jyderup

                          Tel. 5927 6256   e-mail:  jyderup@expert.dk      http://www.expert.dk/  

 

 

F

 

Falcks Redningskorps,   Vesterlyngvej 18, 4500 Nykøbing S.   Tel. 7010 2031

 

Frisør:  Salon Margo,   Asnæs Centret 24, 4550 Asnæs    Tel. 5965 1310

 

G

 

Gartner:  Lars Aarup    Dragsmøllevej 24, 4534 Hørve

                                       Tel. 5965 6639  Mobil: 4042 6630  e-mail: laa@lars-aarup.dk

                                       http://www.lars-aarup.dk/

 

 

Grundejerforening:  Strandgårdens Grundejerforening, Veddinge Bakker, 4550 Asnæs

                                   http://www.strandgaardens.dk/  

 

         Formand:   Niels Thune Højberg:  Mobil:  2015 5316   e-mail:  thune@hoejberg.com

         Sekretær:   Nadja Werner               Mobil:  2024 9213  e-mail:  nadja.werner@tdcadsl.dk

 

H

 

Høve Skovpavillion, Pavillionvej 15, Høve, 4550 Asnæs  Tel. 5965 2520

 

I

 

Isenkram:   * Imerco, Centervejen 5, 4550 Asnæs   Tel. 5965 1333

·        Damborg, Asnæs Centret 28 C, 4550 Asnæs  Tel. 5964 3264

 

J

 

K

 

Kunst:    *    HUSET, Storegade 31, 4550 Asnæs  Tel. 5965 0861

·        Odsherreds Kunstmuseum, Rødhøj 11, 4550 Asnæs  Tel. 5965 2423

·        Malergaarden, Plejerupvej 10, 4571 Grevinge   Tel. 5965 2425

 

L

 

Læger:  Lægerne i Asnæs   Storegade 12, 4550 Asnæs    Tel. 5965 0013

 

              Lægevagten  Tel. 7042 4400

 

 

M

 

Maler: Steen Hansen  Malergården i Høve, 4550 Asnæs

                                     Tel. 5965 0201  Mobil: 2168 4371  e-mail: malersteen@mail.dk

 

MATAS,  Centervejen 3, 4550 Asnæs.  Tel. 5965 1913

 

N

 

 

O

 

Odsherred Kommune   Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby     Tel. 5966 6670

                                      http://www.odsherred.dk/  

 

P

 

Pejse / Brændeovne:   Pejsemanden i Høve,  Høvevej 48, Høve, 4550 Asnæs

                                                                          Tel. 5965 1216

 

Plæneklippere:  Fårevejle Plæneklipper-service,   Adelers Allé 166, 4540 Fårevejle

                                                                                 Tel. 5965 4270  Mobil:  2046 4670

 

Politi:       Landstationen i Asnæs:  Tel. 5965 2434

                 Politigården i Holbæk:   Tel. 5943 1448

 

Posthus:    Asnæs Postkontor   Asnæs Centret 49, 4550 Asnæs   Tel. 5964 5015

                 Dagli’ Brugsen i Fårevejle

 

Q

 

R

 

Renovation:  Fårevejle Rensningsanlæg  - Tel. 5965 3500

 

S

 

Sidinge Gårdbutik    Sidingevej 39, Sidinge, 4560 Vig    

                                   Tel. 5932 8206   http://www.sidinge.dk/  

 

Sko:  Lena Sko,  Asnæs Centret 14, 4550 Asnæs   Tel. 5965 0054

 

Skorstensfejer:  Jørgen Gustavsen, Birkevænget 9, 4540 Fårevejle  Tel. 5962 0042

 

Slagterforretninger:   Slagter Adolfsen,  Adelers Allé 18, Kirkebyen, 4550 Fårevejle

                                    Tel. 5965 3106    http://www.slagteradolfsen.dk/  

 

                                    Nr. Asmindrup Slagterhus

                                    Gammel Nykøbingvej 78, 4572 Nørre Asmindrup

                                    Tel. 5932 4037

 

Sygehuse:     Nykøbing Sjælland Sygehus,  Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing S

                                                                       Tel. 5998 3800

 

                       Holbæk Sygehus,  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk  Tel. 5948 4000

        

                      Skadeklinikken, Holbæk Sygehus, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

                                                                                Tel. 5948 4475

 

 

T

 

Taxi:  Asnæs Taxi        Tel. 5965 2710

           Strandlyst Taxi   Tel. 4025 0606

           Vig Taxi             Tel. 5931 5320

 

TDC:   Kundeservice privat:   Hotline:  8080 8017   e-mail:  kundeserviceprivat@tdc.dk 

 

Trælast:  Kårup Tømmerhandel, Ordrupvej 48, Kårup,  4540 Fårevejle  Tel. 5965 3334

 

Tøj:  Bech’s Herremagasin, Asnæs Centret 3,  4550 Asnæs  Tel. 5965 0510

 

Tømrer:  Lars Friis   Tømrerfirmaet F & L, Maglebjerg 15, 4520 Svinninge

                                   Tel. 5946 3675  Mobil: 4042 9161  e-mail: mail@friis-lillelund.dk

 

U

 

V

 

Vandværk:  Skamlebæk Vandværk    Kildevangsvej 10, 4540 Fårevejle

                                                             Tel. 5965 4032   Mobil:  2162 1051

 

Vig Planteskole   Kelstrupvej 2, 4560 Vig   Tel. 5931 5001  e-mail: mail@vigplanteskole.dk

                                                                          http://www.vigplanteskole.dk/  

 

Vin:   Kims Vinkælder,  Rådhusvej 4 B, 4550 Asnæs   Tel. 5930 6020

 

W

 

Y

 

Z

 

Æ

 

Ø

 

Å

 

 

NJT – Juli 2008